Vyhlásenie k situácii na Ukrajine

25. februára 2022

Spoločnosť SOFTEC odmieta akýkoľvek akt agresie a porušovania medzinárodných dohôd. V súvislosti s agresiou Ruskej federácie vyjadrujeme plnú podporu všetkým občanom Ukrajiny.

Zvlášť aj našim kolegom v ukrajinskom Užhorode, ako aj tým kolegom z Ukrajiny, ktorí pracujú u nás na Slovensku. Sme pripravení pomôcť im toto náročné obdobie zvládnuť a pomôcť aj ich rodinám v tom, aby sa v prípade potreby úspešne presunuli a adaptovali na Slovensku.

Rovnako sme pripravení podporiť a uľahčiť príchod aj ďalších ľudí z Ukrajiny a pomôcť im nájsť uplatnenie v IT sektore, ako aj podporiť ich rodiny v adaptovaní sa na Slovensku.

Rozhodli sme sa tiež prostredníctvom podpory neziskovej organizácie Človek v ohrození okamžite finančne prispieť k zmierneniu dôsledkov agresie na ukrajinských občanov postihnutých vojnou alebo utekajúcim pred ňou.

Uvedomujeme si, že táto situácia je výzvou pre nás všetkých, aby sme aj naďalej naše vzťahy rozvíjali na báze ľudskosti, rešpektu a zodpovednosti voči sebe navzájom.

V týchto ťažkých časoch stojíme za Ukrajinou a všetkými jej občanmi.