Softecon21 May 2024

SOFTECON 2024 - Transformácia: Návrat do budúcnosti

Prijmite naše pozvanie a pridajte sa k vybraným hosťom konferencie SOFTECON 2024. Už 21 rokov prináša spoločnosť SOFTEC príležitosť na stretnutie biznis a IT komunity. Témy a rečníkov vyberáme vždy starostlivo tak, aby sme prinášali hodnotný pohľad na aktuálne trendy a zdieľali inšpiratívne príbehy z praxe. Ako už napovedá téma Transformácia: Návrat do budúcnosti, tento rok sa ponoríme do príbehov transformácie z rôznych odvetví s pohľadom do minulosti, súčasnosti i budúcnosti.​ Pre vybraný okruh pozvaných hostí prinášame možnosť prednostnej bezplatnej registrácie. Keďže počet miest je limitovaný, neváhajte a zaregistrujte sa už dnes. Uzávierka registrácií pre našich hostí je 6. mája 2024. ​

  • 08:00
  • 21.05.2024
  • Bratislava, Cinema City Eurovea

Program

10.00-10.25 
Šimon Skrak (SOFTEC) 
Keynote - Návrat do budúcnosti

10.25-10.50
Dr. Marko Ranković (Raiffeisen Processing Centre) 
Transformation Strikes Back!

10.50-11.15
Tomáš Beljak (ex-Sygic) 
Kultúra, buzzwords a ich rola v transformácii

11.15-11.40
Michal Raab (Thermo Fisher Scientific) 
Keď narazí inovácia na tradíciu

11.40-12.40 
OBED

12.40-13.05
Juraj Tlstý (Slovenská sporiteľňa) 
Agilita - nástrahy a benefity 

13.05-13.55
Prof. RNDr. Juraj Hromkovič, DrSc. (ETH Zürich) 
Učme objavnými procesmi minulosti vytvárať novú budúcnosť 

 

Moderujú: Jana Hermanová a Miro Vladár (SOFTEC)

Kto vystúpi na konferencii?

ŠIMON SKRAK (SOFTEC)
Šimon vedie v SOFTECU divíziu telekomunikácií pre Slovensko aj Českú republiku. Jeho bohatá prax zahŕňa domáce aj zahraničné skúsenosti práve z oblasti telekomunikácií (Slovensko, Nemecko, Rumunsko, Česko, Maďarsko). Vo farbách Accenture, kde pracoval 22 rokov, sa podieľal napríklad na zásadnej transformácii Slovak Telekomu a ďalších významných projektoch. Posledných 6 rokov pomáhal rozvíjať novozriadenú digitálnu divíziu Accenture Song v Prahe aj v Bratislave a venoval sa napríklad digitálnej transformácii spoločnosti Škoda Auto, ktorá je najväčším exportérom v Českej republike.

O čom budeme hovoriť?
Tak, ako sa vo filmovom príbehu hrdina pohyboval medzi minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou, aj my sa obzrieme späť za očakávaniami, ktoré priniesli IT trendy. Ako sa nám ich v súčasnosti darí napĺňať? A ako mať pod kontrolou budúcnosť, aby sme na ďalšie zmeny boli pripravení?

Dr. MARKO RANKOVIĆ (Raiffeisen Processing Centre)
Marko strávil väčšinu svojej profesionálnej kariéry v bankovníctve, konkrétne v oblasti spracovania kartových platieb. Skúsenosti z toho, že bol futbalovým rozhodcom, univerzitným profesorom, pracoval v banke, kde mal veľa rôznych technických a obchodných úloh v procese spracovania platieb kartou, mu priniesli jedinečné perspektívy. V súčasnosti pôsobí ako generálny riaditeľ a výkonný riaditeľ Raiffeisen Processing Centre, ktoré je súčasťou skupiny Raiffeisen Bank International. Doteraz publikoval 4 knihy a viac ako 50 článkov vo vedeckých a odborných časopisoch. Je šťastne ženatý a hrdý otec 4 detí.

O čom budeme hovoriť?
Zmena, a tým aj transformácia, je neustála. Firmy si dnes nemôžu dovoliť spomaliť a oddýchnuť si. Oddych v podnikateľskom prostredí sa dnes paradoxne stal životu nebezpečným. Aké je to byť jednou z najväčších spoločností na spracovanie platieb kartou na trhu a brať do úvahy rýchlosť zmien v bankovom sektore, ktorá vytvára tlak na transformáciu, podnikanie inak, lepšie a efektívnejšie?

TOMÁŠ BELJAK (ex-Sygic)
Tomáš má 20 rokov skúseností - najmä z IT sféry. Je zanietený pre riešenia komplexných problémov, kríz a výziev, ktorým čelíme pri tvorbe softvéru. Za cestu k úspechu považuje jednoznačné zameranie sa na čo najrýchlejšie priebežné dodávanie pridanej hodnoty pre koncového užívateľa, na leadership podporujúci preberanie zodpovednosti a na autonómiu jednotlivcov v tímoch.

O čom budeme hovoriť?
Buzzwords - všetci ich poznáme. Často sú hnacím motorom transformácie. Inovujeme, automatizujeme, migrujeme, zavádzame… No dosiahli sme s nimi aj výsledky očakávané na začiatku? A nakoľko je ich úspešné zavedenie ovplyvnené kultúrou tímu či spoločnosti? 

MICHAL RAAB (Thermo Fisher Scientific)
Michal vedie výskumno-vývojové softvérové centrum pre amerického výrobcu laboratórnej meracej techniky. Pred 12 rokmi začal ako vedecký pracovník v malej startupovej firme, ktorú pomáhal transformovať na stredne veľkú pobočku so 120 zamestnancami. Zaujíma ho najmä modelovanie fyzikálno-chemických procesov na interpretáciu meraní, ale takisto ho fascinuje dátová analytika, či strojové učenie. Okrem toho sa s kolegami často borí nástrahami DevOps a Cloudu, no výzvou sú tiež bremená zastaraných aplikácií v rýchlo sa meniacom svete požiadaviek (bio)chemického priemyslu. 

O čom budeme hovoriť?
Špecifikom regulovaného odvetvia je konzervatívny zákazník, ktorý sa na jednej strane teší z pokrokov v informačných technológiách, na druhej však odmieta zmeny vo vlastných štruktúrach, ktoré často bežia na archaických hardvéroch a operačných systémoch. V univerzitnom prostredí je zasa dôležitá otvorenosť a možnosť spolupráce pre pokrok vo vede. Tá istá veda v prostredí farmaceutickej firmy však znamená hermeticky oddelenú infraštruktúru s primárnym dôrazom na bezpečnosť. O týchto a ďalších protichodných požiadavkách zákazníkov, ako aj o ich dopade na štruktúru organizácie a procesov, budeme rozprávať z pohľadu firmy, ktorá posledných 25 rokov na tieto špecifické trhy dodáva produkty.

JURAJ TLSTÝ (Slovenská sporiteľňa)
Juraj má bohaté 20-ročné skúsenosti najmä z oblasti bankovníctva, kde zastával pozície od vývojára až po riadenie IT vývoja, DevOps a bankovej transformácie. Juraj neustále hľadá nové cesty, ako zvýšiť efektivitu a vylepšiť fungovanie organizácie, práce a mindsetu ľudí.  

O čom budeme hovoriť?
Transformácia - slovo, ktoré v každom manažérovi spôsobuje mravčenie, či už v dobrom alebo v zlom. V súčasnom svete zrýchľujúcej sa adopcie zmien, technológií a klientskych očakávaní je zmena spôsobu fungovania organizácií nevyhnutná. Typickou odpoveďou na problémy je prechod na agilné fungovanie. Avšak čo so sebou takáto zmena prináša? Aké sú nástrahy a čo sú potenciálne benefity? 

Prof. RNDr. JURAJ HROMKOVIČ, DrSc. (ETH Zürich)
Juraj vyštudoval informatiku na Univerzite Komenského a pôsobil ako profesor na 5 univerzitách - posledných 20 rokov na ETH Zürich. Vo svojom profesijnom živote sa venoval najmä algoritmike, ale vyučovanie bolo odjakživa jeho koníčkom. Jeho knihy vyšli v angličtine, nemčine, španielčine, japončine, ruštine, slovenčine, francúzštine a taliančine. V roku 2005 založil na ETH Centrum pre vyučovanie informatiky s cieľom vzdelávať učiteľov vyučujúcich deti od materských škôlok až po gymnáziá. Ako vytrvalostný športovec (trail running)  sa dal úspešne na svoju najdlhšiu trať – presvedčiť švajčiarsku spoločnosť o potrebe zaviesť povinný predmet informatiky na všetkých stupňoch škôl ako náhradu za povrchný "počítačový vodičák". Pod jeho vedením sa vytvorilo 18 informatických učebníc, vyše 20 interaktívnych vyučovacích prostredí a vo vzdelávacom centre navštívilo kurzy viac ako 5000 učiteľov a 600 tried. 

O čom budeme hovoriť?
Prečo dodnes nemáme univerzálny návod ako úspešne učiť? Pretože učenie nie je nič iné, ako proces osobného vývoja, a ako vieme, je ťažké dať univerzálny návod, ako správne žiť. Dnešná škola žije v 200 rokov starom modeli, ktorý má za cieľ prevažne naučiť správne vykonávať činnosti podľa daných návodov. V dobe automatizácie a AI je schopnosť konať podľa daného vzoru  “snehom z minulej zimy” a jej hodnota sa, podobne ako sneh, rýchlo stráca. Povolania budúcnosti vyžadujú flexibilitu, tvorivosť, fantáziu a originalitu. Škola budúcnosti nesmie vyučovať len hotové produkty vedy (fakty, modely, teorémy, technologické produkty) a spôsob ich používania, ale aj procesy ich objavovania, overovania a vytvárania. V tejto prednáške si na príklade výuky informatiky ukážeme, ako nám znalosti z historického vývoja študovaného oboru umožňujú nájsť cestu k jeho vyučovaniu, počas ktorej žiaci nachádzajú objaviteľské nadšenie, a tak rozvíjajú svoj tvorivý potenciál. 

 

Moderátori

JANA HERMANOVÁ
Jana je nadšencom neustálej zmeny, dynamiky a vylepšovania. Do SOFTECU nastúpila v roku 2023 a prináša viac ako 20-ročné skúsenosti v rôznych odvetviach vrátane bankovníctva, poisťovníctva, energetiky, farmácie a zdravotníctva. Jana sa podieľala na niekoľkých projektoch biznis a IT transformácie v rôznych pozíciách, od experta pre dizajn procesov až po programového manažéra. Vo voľnom čase rada hľadá dobrodružstvo vďaka cestovaniu, pričom spája objavovanie miest a pamiatok s trávením času v prírode. 
 

MIRO VLADÁR
Mira vždy fascinovali inovácie v technológiách a hlavne možnosti ich využitia v enterprise svete. Postupne prešiel od ich aplikovania pri samotnom programovaní, cez možnosť využívať ich pri návrhu a realizácii softvérovej architektúry až po komplexné riešenia modernej transformácie kľúčových systémov. Zaujíma sa o pragmatické využitie nových prístupov k digitalizácii a o to, ako premeniť buzzwordy ako microservice, DevOps, Cloud alebo Data mesh na zmysluplné riešenia. Pomáha stavať víziu dlhodobo udržateľného FutureIT, ktoré umožňuje biznisu rásť a reagovať na rýchle tempo zmien.