Kontakt

Fakturácie

Elektronické faktúry zasielajte na faktury@softec.sk.

Od 9.6.2021 SOFTEC, spol. s r.o. mení adresu sídla spoločnosti z Jarošova 1, 831 03 Bratislava na Einsteinova 33, 851 01 Bratislava.

Ostatné údaje (obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie, telefónne čísla) zostávajú
nezmenené. Všetky faktúry s dátumom dodania po 9. 6. 2021 je nutné vystaviť už s novou adresou spoločnosti.

SOFTEC, spol. s r.o.

Einsteinova 33
851 01 Bratislava

IČO: 00683540
IČ DPH: SK2020341268

Zapísaný v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 140/B

SOFTEC, spol. s r.o.

Priemyselná 11
971 01 Prievidza

SOFTEC, spol. s r.o.

Za plavárňou 3
010 01 Žilina

Softec CZ, spol. s r.o.

Element Praha
Na Strži 2102/61a
140 00 Praha 4
Česká republika

Softec CZ, spol. s r.o.

IČO: 27919005
IČ DPH: CZ27919005

Zapísaný v Obchodním rejstříku
Městského soudu v Praze,
Odd. C, Vložka 126474