preco softec

Kontakt

Bratislava

Fakturácie

Elektronické faktúry zasielajte na faktury@softec.sk.

Softec, spol. s r.o.

Jarošova Office Centre
Jarošova 1
831 03 Bratislava

IČO: 00683540
IČ DPH: SK2020341268

Zapísaný v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 140/B

Prievidza

Softec, spol. s r.o.

Priemyselná 11
971 01 Prievidza

Žilina

Softec, spol. s r.o.

Za plavárňou 3
010 01 Žilina

Praha

Softec CZ, spol. s r.o.

City Empiria
Na Strži 65/1702
140 62 Praha 4

Softec CZ, spol. s r.o.

IČO: 27919005
IČ DPH: CZ27919005

Zapísaný v Obchodním rejstříku
Městského soudu v Praze,
Odd. C, Vložka 126474