Softec Pro Society

logo pro society

Občianske združenie SOFTEC PRO SOCIETY založili zástupcovia spoločnosti v roku 2006. Je nepolitickým, neziskovým a dobrovoľným združením občanov a právnických osôb, ktorého cieľom je združovať odborníkov zaoberajúcich sa informatikou, so záujmom o rozvoj tejto disciplíny a so sociálnym cítením.

Cieľom združenia je rozvoj vzdelanosti a znalostí v oblasti informatiky a pomoc pri praktickej aplikácii nových informatických poznatkov v praxi. Jedným z cieľov OZ je aj podpora sociálnych, kultúrnych, športových a vzdelávacích aktivít.

Aktivity OZ:

  • organizujeme odborné podujatia ako konferencie, kongresy, odborné semináre a pod., ktorých cieľom je výmena poznatkov a stretávanie odborníkov v predmetnej oblasti,
  • podporujeme publikačnú činnosť svojich členov aj nečlenov,
  • poskytujeme štipendiá a iné príspevky študentom vysokých a stredných škôl za účelom podpory ich činnosti a vzdelávania, predovšetkým v oblasti informatiky,
  • finančne a vecnými darmi podporujeme jednotlivcov a organizácie,
  • koordinujeme činnosť svojich členov a uľahčujeme ich vzájomnú komunikáciu, ako aj komunikáciu s inými organizáciami, verejnou a štátnou správou a odbornými inštitúciami.

Podporte nás!

Budeme radi, ak aj vy svojimi 2 % podporíte ciele našej činnosti a spoločne tak budeme môcť prispieť okrem iného aj k rozvoju vzdelanosti a znalostí v oblasti informatiky.

Stiahnúť predvyplnené tlačivo

OZ Nadácia Križovatka

Zmyslom projektu "Mamička, dýcham" je pomôcť vybaviť slovenské nemocnice a ich pôrodnícke a novorodenecké oddelenia monitormi dychu Babysense, ktoré ochraňujú deti ohrozené Syndrómom náhleho úmrtia dojčiat . Cieľom je, aby bolo monitorom dychu vybavené každé lôžko pre novorodencov a dojčatá.

OZ Softec Pro Society podporilo kúpou zariadení nemocnice v Bratislave, Žiline, Považskej Bystrici a Michalovciach.

Viac informácii o nadácii: nadaciakrizovatka.sk

OZ Mobilný hospic Simeon

Tvorí ho špecializovaný tím, ktorý zabezpečuje integrálnu zdravotnú starostlivosť o dospelých pacientov v terminálnom štádiu ochorenia, najčastejšie onkologického, v domácom prostredí. Cieľom je, aby pacient v poslednom období svojho života, ak si to tak želá, mohol byť v čo najkomfortnejšom stave v svojom domove, so svojimi blízkymi, s adekvátnou kontrolou svojich ťažkostí (bolesti a iných) a s kvalitnou celkovou starostlivosťou.

Činnosť hospicu je bezplatná a OZ Softec Pro Society ju podporilo príspevkom na prevádzkové náklady.

Viac informácií o združení: hospic-simeon.sk

OZ Společně pro děti

"Společně pro děti do škol", je unikátny projekt, ktorý podporuje ohrozené a inak znevýhodnené deti na základných školách v Českej republike. Cieľom projektu je zamedziť sociálnemu vylúčeniu detí ohrozených chudobou a podporiť ich rozvoj. Čiastkovým cieľom je vytvoriť sieť tzv. koordinátorov, ktorými sú učitelia, či riaditelia škôl, ktorí sú v každodennom kontakte so žiakmi.

OZ Softec Pro Society podporilo príspevkom činnosť nadácie.

Viac informácií o združení: spolecneprodeti.cz

OZ Duševné zdravie detí

Občianske združenie pôsobiace na Klinike detskej psychiatrie Národného ústavu detských chorôb v Bratislave sa dlhodobo venuje spríjemneniu pobytu detských pacientov s duševnými poruchami. Na klinike ponúkajú ďeťom rôzne športové, ale aj umelecké aktivity, ako napríklad arteterapiu, či muzikoterapiu.

OZ Softec Pro Society podporilo združenie príspevkom na arteterapeutické pomôcky.