Softec Pro Society

logo pro society

Občianske združenie SOFTEC PRO SOCIETY založili zástupcovia spoločnosti v roku 2006. Je nepolitickým, neziskovým a dobrovoľným združením občanov a právnických osôb, ktorého cieľom je združovať odborníkov zaoberajúcich sa informatikou, so záujmom o rozvoj tejto disciplíny a so sociálnym cítením.

Cieľom združenia je rozvoj vzdelanosti a znalostí v oblasti informatiky a pomoc pri praktickej aplikácii nových informatických poznatkov v praxi. Jedným z cieľov OZ je aj podpora sociálnych, kultúrnych, športových a vzdelávacích aktivít.

Aktivity OZ:

  • organizujeme odborné podujatia ako konferencie, kongresy, odborné semináre a pod., ktorých cieľom je výmena poznatkov a stretávanie odborníkov v predmetnej oblasti,
  • podporujeme publikačnú činnosť svojich členov aj nečlenov,
  • poskytujeme štipendiá a iné príspevky študentom vysokých a stredných škôl za účelom podpory ich činnosti a vzdelávania, predovšetkým v oblasti informatiky,
  • finančne a vecnými darmi podporujeme jednotlivcov a organizácie,
  • koordinujeme činnosť svojich členov a uľahčujeme ich vzájomnú komunikáciu, ako aj komunikáciu s inými organizáciami, verejnou a štátnou správou a odbornými inštitúciami.

Podporte nás!

Budeme radi, ak aj vy svojimi 2 % podporíte ciele našej činnosti a spoločne tak budeme môcť prispieť okrem iného aj k rozvoju vzdelanosti a znalostí v oblasti informatiky.

Stiahnúť predvyplnené tlačivo