Pravidlá používania cookies

Prevádzkovateľom je SOFTEC, spol. s r.o., so sídlom Einsteinova 33, 851 01 Bratislava, zápis v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 140/B.

Vyhásenie prevádzkovateľa o ochrane osobných údajov – webové stránky a cookies

Ak navštívite naše webové stránky www.softec.skecho.softec.sk (klientska zóna) ktorá zapisuje cookies, vo Vašom počítači sa vytvorí malý súbor cookie.

Súbor cookie je krátky textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v prehliadači Vášho počítača alebo mobilného zariadenia (vrátane tabletu) pri jej prehliadaní. Ak tú istú stránku navštívite nabudúce, vďaka nemu sa pripojíte rýchlejšie. Okrem toho Vás stránka „spozná“ a ponúkne vám informácie, ktoré preferujete, zaistí neopakovanie sa už zobrazenej reklamy alebo vám umožní vstup resp. ponúkne doplnenie údajov vyplnených pri predchádzajúcich návštevách webovej stránky a v nadväznosti na tieto informácie zobrazuje relevantný obsah a ponuky odhadovaných aktivít a služieb, ktoré ako predpokladáme, by ste mohli využiť.

Súbory cookies môžu byť používané na analýzu návštevnosti našich webových stránok. Ide o analytické nástroje, ktoré pomáhajú vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci tieto prostriedky používajú. Súbory cookie je možné použiť na štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov.

V prípade, že nastavíte blokovanie zápisu cookies do Vášho prehliadača, je možné, že niektoré časti našich webstránok nebudú fungovať bez určitých problémov alebo spomalení.

Aké cookies používame?

Základné cookies

Tieto súbory cookies umožňujú používanie základných funkcií a sú nevyhnutné na prevádzkovanie našich webových stránok. Môžeme ich používať na autentifikovanie používateľov, na predchádzanie podvodom a neoprávneným prístupom k používateľským účtom našich služieb alebo pri ponuke rozličných funkcionalít. Nakoľko tieto cookies sú nevyhnutné na prevádzkovanie našich webových stránok, uvedené cookies musíme využívať a na ich využívanie nepotrebujeme Váš súhlas.

Analytické cookies

Tieto cookies slúžia na rozpoznávanie návštevníkov našich webových stránok, zisťovanie ich počtov a identifikáciu spôsobu, akým návštevníci používajú naše webové stránky a ktoré z ich sekcií navštevujú. Umožňujú nám zlepšovať naše stránky a Vaše dojmy a zážitky z nich. Na využívanie týchto cookies potrebujeme Váš súhlas, a preto pokiaľ nám Váš súhlas neposkytnete, nebudeme tieto cookies využívať.

Konkrétne sa jedná o nasledovné analytické nástroje:

V rámci našich marketingových aktivít a reklamných služieb využívajú naše webové stránky analytické nástroje primárne za účelom realizácie marketingových kampaní, hodnotenia správania zákazníkov a získavania nových zákazníkov.

Jedná sa o nasledovné nástroje:

  • Google Analyticsje analytickým nástrojom pre sledovanie správania používateľov na webe a v aplikáciách. Zákazník je v Google Analytics vyhodnocovaný iba na základe cookies. Zásady ochrany údajov a zaisťovania ich bezpečnosti sa nachádzajú na google.com

Pravidlá používania cookies nájdete na nasledujúcich stránkach:

Ako skontrolovať nastavenie cookies?

Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Podrobnosti nájdete na stránke www.allaboutcookies.org.

Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Ak cookies nedôverujete, môžete ich pravidelne z vášho disku vymazávať. V niektorých prípadoch môže dôjsť k nekorektnému zápisu informácii cookies a teda k problému s využívaním niektorých funkcionalít alebo odkazov na našich stránkach.

Návod pre odstránenie všetkých aj nekorektne zapísaných Cookies nájdete nižšie:

Právny základ spracúvania

Ak pri zaznamenávaní dokážeme identifikovať osobu návštevníka webovej stránky, bude sa jednať o spracúvanie osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musíme disponovať právnym základom.

V prípade základných cookies sa bude jednať o právny základ oprávnených záujmov prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorý má záujem na tom, aby bola zabezpečená prevádzka webových stránok prevádzkovateľa. Súčasne takýto prístup umožňuje aj § 109 ods. 8 zákone č. 452/2021 o elektronických komunikáciách, v zmysle ktorého platí: „Každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý užívateľ udelil preukázateľný súhlas. To nebráni technickému uloženiu údajov alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ.“.

V prípade ostatných cookies je právnym základom súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR získaný od Vás ako dotknutej osoby.

Ďalšie informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú dostupné TU.

Ako dlho budeme uchovávať údaje z prehliadania?

Vzhľadom k skutočnosti, že na našich webových stránkach používame len základné cookies, a to konkrétne cookies umožňujúce rozlíšenie medzi človekom a robotom (botom), ktorý využíva alebo má záujem využívať funkcionality našich webových stránok alebo prehliadať naše webové stránky, tieto údaje uchovávame po dobu jedného dňa, nakoľko nemáme dôvod na ich dlhšie uchovávanie (účel použitia cookies je naplnený pred začiatkom aktivity návštevníka na našich strankach).

Odvolanie súhlasu

V prípade, ak spracúvame Vaše údaje na základe Vášho súhlasu, je možné tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to:

  • odvolaním súhlasu na trvale viditeľnej lište nachádzajúcej sa na našich stránkach v dolnej časti, kde viete kedykoľvek meniť svoje preferencie, odvolávať súhlasy s použitím cookies, ku ktorým ste pôvodne poskytli súhlas a pod.;
  • zaslaním správy na našu emailovú adresu marketing@softec.sk, alebo
  • osobne v sídle prevádzkovateľa alebo písomne na adresu sídla prevádzkovateľa,

a to podľa toho, ktorý z vyššie uvedených spôsobov odvolania súhlasu je pre Vás najvyhovujúcejší alebo najjednoduchší.

Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich Údajov, uplatnenia vašich práv, resp. by ste sa chceli skontaktovať s našou osobou zodpovednou za dohľad nad ochranou osobných údajov môžete nás kontaktovať:

  • osobne v sídle prevádzkovateľa Einsteinova 33, 851 01 Bratislava,
  • na korešpondenčnej adrese prevádzkovateľa Einsteinova 33, 851 01 Bratislava, alebo
  • mailom na mailovú adresu: marketing@softec.sk.

Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní alebo sa domnievate, že Vaše údaje spracovávame nezákonne, môžete sa so svojim podnetom obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Viac informácií o postupe podávania podnetov sa dozviete na www.dataprotection.gov.sk

Tieto Pravidlá používania cookies môžeme z času na čas aktualizovať a ak sa tak stane, budeme vás o tom na tomto mieste informovať. Táto verzia Pravidiel používania cookies sa uplatňuje od 1.7.2022.