Riešenia a služby

Softec – prestížny IT hráč v centrálnej Európe.

Primárnou a dlhodobou orientáciou Softecu je poskytovanie kvalitných služieb v oblasti IT. Spájame znalosť podnikania našich klientov so znalosťami informačných technológií a hľadáme cesty ako pomocou prostriedkov IT pomôcť klientom realizovať ich ciele. Sme schopní nielen pretransformovať požiadavky klientov do informačných systémov, ale vieme i pomoc nastaviť, optimalizovať a zefektívniť procesy.

Ako vám Softec môže pomôcť

Komplexný vývoj a realizácia

Sme schopní nielen pretransformovať požiadavky klientov do informačných systémov, ale vieme i pomoc nastaviť, optimalizovať a zefektívniť procesy.

Skúsené tímy odborníkov

Snažíme sa, aby sa naši pracovníci špičkovo a priebežne vzdelávali a pracovali v prostredí, ktoré im poskytuje aj dostatočnú motiváciu a stabilitu úmernú stabilite spoločnosti, v ktorej pracujú.

Schopnosť vytvoriť špecifické riešenia

Vývoj veľkých informačných systémov podľa špecifických potrieb zákazníkov patrí medzi hlavné služby poskytované našou spoločnosťou.

Vysoká kvalita dodávaných riešení

Zavedený Integrovaný systém manažérstva, pozostávajúci zo Systému manažérstva kvality a Systému manažérstva informačnej bezpečnosti, certifikované podľa noriem EN ISO 9001:2008 a ISO/IEC 27001:2013 garantuje najvyššiu kvalitu.

Informačný systém Modelu cestnej siete (IS MCS) je nástrojom pre realizáciu centrálnej technickej evidencie cestných komunikácií SR, určovania a posudzovania trás pre prepravu nadmerných a nadrozmerných nákladov, hospodárenia s vozovkami, hospodárenia s mostami a agendy dopravného inžinierstva. Jeho nasadením, prevádzkou a rozvojom sa zvyšuje efektivita práce a skvalitňujú sa služby používateľom nielen v rámci rezortu dopravy, ale aj v ostatných rezortoch štátnej správy, samosprávy, v oblasti vedy a výskumu, školstva a riešenia projektov európskeho významu.

Zavedenie systému EPIS do praktického používania v roku 2006 nám umožnilo efektívnejšie vykonávanie surveillance prenosných chorôb a naplnenie hlásení jednotlivých prípadov prenosných ochorení v zmysle zákona  č.355/2007Z.z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia.

Formulárový portál sprístupňuje občanom elektronické služby, ktorými si môžu z pohodlia domova požiadať o 40 druhov sociálnych dávok. Služby rezortu v oblasti sociálnych dávok sme tak významne zjednodušili a sprístupnili ich širokej verejnosti vrátane osôb so zdravotným postihnutím.

Portál elektronických služieb mesta Košice prináša občanom a podnikateľom elektronické služby, vďaka ktorým môžu 24 hodín denne realizovať podania z oblastí daní a poplatkov, životného prostredia, dopravy, sociálnych vecí a pod. Moderné a prehľadné formuláre ponúkajú komunikáciu s magistrátom z pohodlia domova pre všetkých, ktorí nemajú čas alebo z nejakých dôvodov nemôžu prísť osobne. Integrácia na registre a externé systémy pozdvihla úroveň zdieľania dostupných informácií a ich využiteľnosť.

Mobilné aplikácie Odkazu pre starostu nielen výrazne rozširujú možnosti občanov otvorene komunikovať so samosprávou, ale tiež pochopiť, čo má samospráva na starosti. Vytvára na ňu pozitívny tlak. Myslím, že môže osloviť používateľov smartfónov, ktorí sú schopní ešte rýchlejšie upozorniť na problém v ich okolí. Zároveň aplikácia približuje samosprávu mladším ročníkom.

Základ, prečo ma baví práca na projekte Odkaz pre starostu je, že predstavuje ďalšiu formu participácie a kontroly vo vzťahu občan – samospráva, ďalší priestor na riešenie konfliktov a nejasností a snahu o transparentnejšie jednanie.