Dlhodobá údržba

Garantujeme vopred odsúhlasené reakčné doby a merateľné parametre poskytovaných služieb v zmysle definovaného SLA

Informačné systémy majú záručnú dobu, v ktorej sme klientovi k dispozícii pri riešení akýchkoľvek eventualít spojených s fungovaním informačného systému. Veľká časť našich spoluprác s klientmi však pokračuje aj po skončení záruky.

Dôvodov je niekoľko; prvým z nich je, že väčšina informačných systémov vyžadujú pravidelnú údržbu. Keďže potreby klientov sa prirodzene menia v čase, systémy je potrebné týmto zmenám prispôsobovať. Ďalším dôvodom dlhodobých spoluprác je systematická práca na zlepšovaní ďalších procesov, vyvíjanie novej informačnej stratégie, alebo jednoducho servis pre aktuálne potreby firmy a jej zamestnancov.

Medzi dlhodobé služby patrí:

  • konzultačná a technická pomoc
  • hot-line
  • úprava systému v zmysle legislatívnych zmien
  • zber, vyhodnocovanie a implementáciu pripomienok a návrhov na zmeny
  • údržba rozsiahlych informačných systémov pre medzinárodných klientov