Testovanie

Testovanie je jednou z najdôležitejších podmienok úspechu.

Až úspešné testovanie na všetkých troch úrovniach je dôkazom funkčnosti a efektívnosti nového informačného systému či aplikácii. Na testovanie využívame množstvo vysokofunkčných testovacích nástrojov, ktoré dokážu odhaliť slabé miesta systémov a aplikácií. Naši skúsení odborníci si tiež vedia hravo poradiť s vychytaním počiatočných problémov a rýchlo na ne reagovať.

Testovanie nám dáva do rúk jedinečný nástroj spätnej väzby, pri ktorej sme schopní ešte pred reálnou prevádzkou odstrániť všetky „muchy“ nového informačného systému a pripraviť ho na všetky eventuality.