Záleží nám na svete okolo nás

Okrem toho, že sa snažíme robiť čo najlepšie svoju prácu, chceme byť užitoční aj inak.

Keďže sa nám darí, cítime povinnosť vyvíjať dobrovoľné aktivity nad rámec našich povinností a prispieť tak k lepšej spoločnosti. V rámci spoločenskej zodpovednosti sa venujeme podpore viacerých druhov projektov. Prvú skupinu tvoria odborné projekty, ktoré súvisia s oblasťou nášho pôsobenia, s informačnými technológiami. Druhú oblasť tvoria projekty rôzneho typu, ktoré s predmetom našej činnosti priamo nesúvisia. Ide napríklad o charitatívne projekty, alebo projekty z oblasti kultúry . Okrem iného máme aj vlastné občianske združenie SOFTEC PRO SOCIETY.

SOFTEC je členom:

  • Asociácie ITAS
  • Slovenskej informatickej spoločnosti
  • Spoločnosti pre projektové riadenie
  • Slovensko – Rakúskej obchodnej komory
  • Občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu (PPP)

Občianske združenie SOFTEC PRO SOCIETY

Občianske združenie SOFTEC PRO SOCIETY založili zástupcovia spoločnosti v roku 2006. Je nepolitickým, neziskovým a dobrovoľným združením občanov a právnických osôb, ktorého cieľom je združovať odborníkov zaoberajúcich sa informatikou, so záujmom o rozvoj tejto disciplíny a so sociálnym cítením.

Cieľom združenia je rozvoj vzdelanosti a znalostí v oblasti informatiky a pomoc pri praktickej aplikácii nových informatických poznatkov v praxi. Jedným z cieľov OZ je aj podpora sociálnych, kultúrnych, športových a vzdelávacích aktivít.

Aktivity OZ

  • organizujeme odborné podujatia ako konferencie, kongresy, odborné semináre a pod., ktorých cieľom je výmena poznatkov a stretávanie odborníkov v predmetnej oblasti,
  • podporujeme publikačnú činnosť svojich členov aj nečlenov,
  • poskytujeme štipendiá a iné príspevky študentom vysokých a stredných škôl za účelom podpory ich činnosti a vzdelávania, predovšetkým v oblasti informatiky,
  • finančne a vecnými darmi podporujeme jednotlivcov a organizácie,
  • koordinujeme činnosť svojich členov a uľahčujeme ich vzájomnú komunikáciu, ako aj komunikáciu s inými organizáciami, verejnou a štátnou správou a odbornými inštitúciami.

Podporte nás!

Budeme radi, ak aj vy svojimi 2 % podporíte ciele našej činnosti a spoločne tak budeme môcť prispieť okrem iného aj k rozvoju vzdelanosti a znalostí v oblasti informatiky.

Stiahnuť predvyplnené tlačivo