Novinky05 Feb 2024

Kvalifikovaný elektronický podpis rýchlo a lacno na diaľku, na pobočke, kdekoľvek

Konzultačno-technologická spoločnosť SOFTEC dnes oznámila, že vytvorila unikátne riešenie, vďaka ktorému dokážu firmy a ich klienti veľmi jednoducho a pri nízkych nákladoch podpísať zmluvy s najvyššou možnou právnou akceptáciou, prostredníctvom tzv. kvalifikovaného elektronického podpisu klienta s kvalifikovanou časovou pečiatkou. Toto riešenie zodpovedá najnovšej platnej legislatíve EÚ (eIDAS), a naviac je užívateľsky prívetivé. Unikátnosť spočíva v tom, že kvalifikovaný podpis je možné vykonať bez predchádzajúcej prípravy, bez nutnosti návštevy klientov na pobočke a bez ďalších obmedzujúcich či procesne náročných podmienok, aké zvykli byť pri použití kvalifikovaného elektronického podpisu bežné. Nie je k nemu potrebný žiaden špeciálny hardware, žiadne dodatočné heslá ani úkony. Stačí využiť súčasné možnosti, ktoré ponúka napríklad biometria tváre za použitia dokladu totožnosti, prípadne rôzne smart kľúče. Riešenie umožňuje dodržanie písomnej formy uzatváranej dohody so zabezpečením identifikácie podpisujúceho klienta, napríklad spotrebiteľa. Podľa dostupných informácií je SOFTEC prvou firmou v stredoeurópskom regióne, ktorá prichádza s týmto riešením. 

Zmienené riešenie vychádza z osvedčenej kontraktačnej platformy NFINITY, služby SaaS pre overovanie totožnosti a podpisovanie zmlúv online, ktorá je určená bankám, mobilným operátorom, poisťovniam, ale aj realitným spoločnostiam, maklérom či poskytovateľom sieťových služieb.   

Libor David, Digital Architect spoločnosti SOFTEC, k tomu dodáva: „Vďaka tomuto univerzálnemu riešeniu, ktoré je akceptované naprieč EÚ a ktoré využíva lokálne možnosti, dokážeme preklopiť akýkoľvek obchodný rozhovor našich zákazníkov s ich klientmi do právne záväznej písomnej dohody a to bez ohľadu na to, či rozhovor prebieha osobne alebo na diaľku. Naše riešenie je ekonomicky atraktívne a naviac jeho samotná implementácia trvá maximálne niekoľko týždňov.“   

Po vydaní jednorazového kvalifikovaného certifikátu pre klienta je možné riešenie využiť všade tam, kde sa uplatňuje nariadenie EÚ eIDAS, ktoré sa týka bezpečnej elektronickej komunikácie medzi firmami, občanmi a orgánmi verejnej správy v celej Európskej únii. Funguje ako tzv. digitálny notár, čiže zaznamenáva celý predajný proces.   

Kvalifikovaný elektronický podpis klienta s kvalifikovanou časovou pečiatkou predstavuje najvyšší stupeň elektronického podpisu a digitálneho overovania identity a zatiaľ sa medzi verejnosťou využíva len minimálne (podnikatelia ho používajú napríklad pri podávaní daňových priznaní). Riešenie SOFTEC môže tento trend zvrátiť. O niečo nižšiu úroveň má tzv. zdokonalený elektronický podpis, ktorý využíva zhruba tretina používateľov a ktorý taktiež zabezpečuje písomnú formu podpísanej dohody s klientom. V rámci riešení SOFTECU je možné zdokonalený elektronický podpis využiť vo všetkých prípadoch, kedy stačí o niečo nižšia úroveň overenia a firmy majú záujem mať čo najnižšie náklady. Základnú úroveň podpisu v digitálnom priestore potom predstavuje tzv. jednoduchý podpis, alebo iba „elektronický podpis“. 

Novinky

Ďalšie články

Zobraziť viac

Novinky15. July 2024

Bankový prehľad 2024: Aké témy rezonujú v slovenskom bankovníctve?

Kam sa chcú slovenské banky uberať? S akými výzvami sa musia vysporiadať? Do čoho potrebujú investovať? Ako využívajú moderné technológie, aby zvýšili svoju efektivitu či zlepšili zákaznícku skúsenosť?

Novinky4. June 2024

Opäť sme sa stali najlepším dodávateľom Tatra banky

Tatra banka každoročne organizuje podujatie Tatra banka Top Supplier Day, počas ktorého oceňuje svojich partnerov za úspešnú spoluprácu v kategóriách Customer Experience a Employee Experience. Za rok 2023 SOFTEC získal prvé miesto v kategórii Customer Experience (CX) za projekt „Sledovanie žiadosti o úver v mobilnej aplikácii“. Táto funkcionalita umožňuje klientom Tatra banky sledovať priebeh ich žiadosti o hypotekárny úver v reálnom čase prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Softecon21. May 2024

Softecon 2024

Už 21 rokov prináša spoločnosť SOFTEC príležitosť na stretnutie biznis a IT komunity. Témy a rečníkov vyberáme vždy starostlivo tak, aby sme prinášali hodnotný pohľad na aktuálne trendy a zdieľali inšpiratívne príbehy z praxe. Ako už napovedá téma Transformácia: Návrat do budúcnosti, tento rok sme sa ponorili do príbehov digitálnej transformácie z rôznych odvetví s pohľadom do minulosti, súčasnosti i budúcnosti.​

Novinky9. April 2024

Darujte vaše 2 % SOFTEC PRO SOCIETY

Občianske združenie SOFTEC PRO SOCIETY založili zástupcovia spoločnosti v roku 2006. Je nepolitickým, neziskovým a dobrovoľným združením občanov a právnických osôb, ktorého cieľom je združovať odborníkov zaoberajúcich sa informatikou, so záujmom o rozvoj tejto disciplíny a so sociálnym cítením. Cieľom združenia je rozvoj vzdelanosti a znalostí v oblasti informatiky a pomoc pri praktickej aplikácii nových informatických poznatkov v praxi. Jedným z cieľov OZ je aj podpora sociálnych, kultúrnych, športových a vzdelávacích aktivít.