Softecon09 Jun 2021

Softecon 2021

Tento rok sme sa zamerali na dva kľúčové technologické trendy – DÁTOVÝ STREAMING a CLOUD – ktorých osvojenie umožňuje organizáciám dosiahnuť potrebnú úroveň flexibility, agility a efektívnosti pre úspešné a udržateľné fungovanie v čoraz viac digitalizovanom konkurenčnom prostredí.

  • 12:00
  • 24.06.2021
  • online

SOFTECON 2021 - 24. jún 2021

 Ako ovplyvňujú najnovšie technologické trendy chod a výkonnosť organizácií? Pozrite si záznam konferencie SOFTECON 2021 online! Tento rok sme sa zamerali na dva kľúčové technologické trendy – DÁTOVÝ STREAMING a CLOUD – ktorých osvojenie umožňuje organizáciám dosiahnuť potrebnú úroveň flexibility, agility a efektívnosti pre úspešné a udržateľné fungovanie v čoraz viac digitalizovanom konkurenčnom prostredí.

Starostlivo vybraní rečníci vám priblížili ako môže aplikovanie týchto technologických trendov zvýšiť hodnotu, ktorú IT prináša vášmu podnikaniu. Pozreli sme sa tiež do oblasti využívania vesmíru, ktorej príbeh môže byť pre IT svet zaujímavou inšpiráciou.

#softecon #cloud #datastreaming #innovation #digitalisation #softec

 

Program

00:01 - otvorenie

01:11 - Peter Morávek, CEO, Softec + Miroslav Vladár, Senior Innovation Manager, Softec - Dnešný biznis postavený na IT budúcnosti 

Blok STREAMING

25:33 - Daniel Buchta, Cloud and Data Streaming Visionaire, Softec - Nechajme dáta tiecť

44:58 - Eva Slobodová, Head of Growth & Project HUB, O2 Slovakia - Revolúcia v marketingu

Blok CLOUD

01:04:49 - Adam Hamšík, CEO, Labyrinth Labs - Cesta do cloudu - vstupenka do oblakov

01:27:17 - Zdeněk Bulan, Solutions Architect, Amazon Web Services - Bez serverů rychlostí světla

01:50:41 - Dušan Chudík, CTO, Partners Group - Služba namiesto stavania infraštruktúry?

02:11:39 - Jiří Šilha, vedecký pracovník, FMFI UK - Čo sa deje nad oblakmi?

02:35:52 - záver

 

 

Kto vystúpi na konferencii?

Peter Morávek a Miroslav Vladár

Peter Morávek je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor aplikovaná informatika. V manažmente Softecu je od roku 2012. Zastával funkciu riaditeľa divízie poisťovacích systémov a obchodného riaditeľa. Od roku 2016 pôsobí v spoločnosti ako výkonný riaditeľ. Predtým bol súčasťou popredných slovenských ICT spoločností.

Miroslav Vladár pracuje v Softecu už viac ako 10 rokov na rozvoji a inováciách. V súčasnosti zodpovedá za technologický rozvoj a vzdelávanie s dôrazom na aplikačné architektúry, DevOps a Cloud platformy.

O čom budeme hovoriť?

Pandémia prudko zmenila celý svet biznisu a služieb.
Digitálna transformácia nabrala prvú kozmickú rýchlosť a zároveň „scvrkla“ organizácie do veľkosti obrazovky a rúk kuriéra.
Prinášajú dnešné investície do nového softvéru prínosy, ktoré od neho v budúcnosti očakávame? Sú spoločnosti schopné rýchlo sa prispôsobovať raketovo sa meniacim podmienkam na trhu?
Pre tých, čo zvládnu budovať biznisové služby pomocou IT budúcnosti už dnes, sa otvárajú v digitálnom svete nové obzory.

Daniel Buchta

Má doktorát z odborov matematická analýza a teória chaosu na bývalej Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (MFF UK). V roku 2002 odchádza do súkromnej firmy Centaur, ktorá je dnes súčasťou Softecu. Od roku 2015 pracuje na pozícii senior IT architekta a je expertom na prácu s big data.

O čom budeme hovoriť?

Každá spoločnosť je dnes aj softvérová spoločnosť. Digitalizácia umožňuje zákazníkovi komunikovať so spoločnosťou kedykoľvek a z ktoréhokoľvek miesta a spoločnosť musí na vypovedanú alebo nevypovedanú, požiadavku zákazníka promptne reagovať.
Na to je potrebné spracovať a online vyhodnotiť dramaticky sa zvyšujúce množstvo dostupných dát.
Viac dát znamená viac nápadov, ktoré je potrebné rýchlo pretaviť do konkrétnych riešení.
Dátový streaming pracuje s dátami ako s kontinuálnym tokom udalostí a umožňuje tieto dáta spracovať automatizovane v reálnom čase. Umožňuje taktiež realizovať biznis nápady vo forme izolovaných riešení, čo znižuje komplexitu a náklady na tvorbu nových aplikácií a dáva nám možnosť vyskúšať viac nápadov.
A keďže systémy fungujú automatizovane, my sa môžeme venovať vymýšľaniu týchto nápadov.

Eva Slobodová

Od roku 2017 pracuje pre spoločnosť O2 Slovakia a v súčasnosti sa venuje riadeniu portfólia strategických projektov zameraných na implementáciu technologických inovácií na pozícii Head of GROWTH&PROJECT HUB. Má viac ako 18-ročné pracovné skúsenosti v oblasti definovania a exekúcii marketingových stratégií, riadenia projektov a rozvoja pre direct marketing, CRM a zákazníckej analytiky.

O čom budeme hovoriť?

Ako ovplyvňuje digitalizácia, automatizácia a rozvoj informačných technológií budúcnosť marketingu? Prečo sa do života marketérov dostávajú témy ako streaming, machine learning, cloud?
Realtime rozhodovanie a agilita v marketingu – výzva či utópia? Ako vyzerajú odpovede na tieto otázky v praxi sa pozrieme na príklade veľkého slovenského Telco operátora. Mimochodom, a nezabudli sme na zákazníka?

Adam Hamšík

Je jedným zo zakladateľov spoločnosti Labyrinth Labs, ktorá pomáha zákazníkom uchopiť moderné technológie a metodológie (CI/CD, Infrastructure as Code, Public Cloud, Kubernetes, Openstack) na zlepšovanie a napĺňanie ich business potrieb.

O čom budeme hovoriť?

Cesta do cloudu môže byť náročná a nie každá vedie k vytúženému cieľu. Ako sa tam môžeme bezpečne dostať? Možností je mnoho. Často preferovaný prístup je „Cloud Native“. Čo to presne znamená a ako umožňuje organizáciám vyvíjať a prevádzkovať flexibilný a adaptabilný ekosystém aplikácií?

Zdeněk Bulan

Momentálně zastává pozici AWS Solutions Architect a klientům v Čechách a na Slovensku pomáhá na společné cestě do cloudu. V minulosti pracoval i na pozici autorizovaného AWS školitele a pomáhal týmům znalostně růst v oblasti cloud technologií.

O čem budeme hovořit?

Znáte ten pocit, když něco vymyslíte, věříte tomu nápadu a chcete aby to běželo ještě dnes?
Programátor se dohodne s byznys analytikem a novou funkčnost okamžitě naprogramuje. A pak čeká až mu někdo připraví prostředí a povolí provoz… A čas plyne.
Serverless umožňuje takovéto inovace realizovat rychlostí světla. U AWS Lambdy uživatelé poskytnou zdrojový kód a AWS jej spouští bez nutnosti starat se o infrastrukturu a škálování, uživatelé platí za spuštění a milisekundu běhu kódu. Avšak serverless je víc než jen compute. Teprve messaging, orchestrace, storage a compute dohromady začnou přinášet překvapivé výsledky v rámci moderních aplikací. Nahlédneme společně na to, jak některé společnosti využívají serverless, a jaké novinky se v této oblasti objevily.

Dušan Chudík

Vo svete IT pôsobí viac než 20 rokov, z toho posledné 4 roky na pozícii IT Managera v spoločnosti PARTNERS GROUP SK. Okrem IT riešení je jeho koníčkom cyklistika. S cieľom zlepšiť cyklistické podmienky na Slovensku, preto v roku 2013 založil neziskovú organizáciu Pedál.

O čom budeme hovoriť?

Dá sa na pandémiu pripraviť vopred? Aké riešenia sú nevyhnutné, aby sa firma založená na osobnom kontakte stala úspešná v digitálnej dobe?
Kľúčová je schopnosť fungovať online. Niektoré funkcie sa dnes dajú obstarať ako služba (Software as a Service), napríklad overenie totožnosti klienta. Je tento model prevádzkovania použiteľný aj vo finančnom sektore a aká budúcnosť ho čaká?

Jiří Šilha

Jiří Šilha je astronóm, vedecký pracovník Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa výskumu kozmického odpadu a vesmírnej bezpečnosti.

O čom budeme hovoriť?

Vesmír, hlavne blízke okolie Zeme, človek využíva pre svoj prospech už desaťročia. Hlavným smerovaním je vytvorenie infraštruktúry družíc, ktorá umožňuje pohodlnejší a bezpečnejší život na zemi. Pilotované lety boli donedávna v plnej réžii veľkých kozmických veľmocí a využívali sa hlavne na výskum vykonávaný v prostredí mikrogravitácie. Nové technológie ako malé satelity a ekonomicky výhodnejšie rakety, robia vesmír dostupnejším. Čoraz viac krajín, ako aj súkromných a verejných subjektov, začína byť aktívnych vo vesmíre a ten sa otvára aj súkromným osobám v podobe vesmírnej turistiky. Prudká zmena dynamiky prostredia vedie k zvýšeniu rizík súvisiacich s kozmickým odpadom, problematikou, ktorá je jednou z hlavných výziev pri intenzívnom využívaní blízkeho okolia Zeme človekom.

Novinky

Ďalšie články

Zobraziť viac

Softecon21. May 2024

Softecon 2024

Už 21 rokov prináša spoločnosť SOFTEC príležitosť na stretnutie biznis a IT komunity. Témy a rečníkov vyberáme vždy starostlivo tak, aby sme prinášali hodnotný pohľad na aktuálne trendy a zdieľali inšpiratívne príbehy z praxe. Ako už napovedá téma Transformácia: Návrat do budúcnosti, tento rok sa ponoríme do príbehov digitálnej transformácie z rôznych odvetví s pohľadom do minulosti, súčasnosti i budúcnosti.​

Novinky9. April 2024

Darujte vaše 2 % SOFTEC PRO SOCIETY

Občianske združenie SOFTEC PRO SOCIETY založili zástupcovia spoločnosti v roku 2006. Je nepolitickým, neziskovým a dobrovoľným združením občanov a právnických osôb, ktorého cieľom je združovať odborníkov zaoberajúcich sa informatikou, so záujmom o rozvoj tejto disciplíny a so sociálnym cítením. Cieľom združenia je rozvoj vzdelanosti a znalostí v oblasti informatiky a pomoc pri praktickej aplikácii nových informatických poznatkov v praxi. Jedným z cieľov OZ je aj podpora sociálnych, kultúrnych, športových a vzdelávacích aktivít.

Novinky5. February 2024

Kvalifikovaný elektronický podpis rýchlo a lacno na diaľku, na pobočke, kdekoľvek

Konzultačno-technologická spoločnosť SOFTEC dnes oznámila, že vytvorila unikátne riešenie, vďaka ktorému dokážu firmy a ich klienti veľmi jednoducho a pri nízkych nákladoch podpísať zmluvy s najvyššou možnou právnou akceptáciou, prostredníctvom tzv. kvalifikovaného elektronického podpisu klienta s kvalifikovanou časovou pečiatkou. Toto riešenie zodpovedá najnovšej platnej legislatíve EÚ (eIDAS), a naviac je užívateľsky prívetivé. Unikátnosť spočíva v tom, že kvalifikovaný podpis je možné vykonať bez predchádzajúcej prípravy, bez nutnosti návštevy klientov na pobočke a bez ďalších obmedzujúcich či procesne náročných podmienok, aké zvykli byť pri použití kvalifikovaného elektronického podpisu bežné. Nie je k nemu potrebný žiaden špeciálny hardware, žiadne dodatočné heslá ani úkony. Stačí využiť súčasné možnosti, ktoré ponúka napríklad biometria tváre za použitia dokladu totožnosti, prípadne rôzne smart kľúče. Riešenie umožňuje dodržanie písomnej formy uzatváranej dohody so zabezpečením identifikácie podpisujúceho klienta, napríklad spotrebiteľa. Podľa dostupných informácií je SOFTEC prvou firmou v stredoeurópskom regióne, ktorá prichádza s týmto riešením. 

Novinky12. December 2023

PF 2024

Autorkou obrázka je 12-ročná Janette, študentka siedmeho ročníka ZŠ v Piešťanoch. Jej najväčším koníčkom je umenie a kreslenie, ktorému sa odmalička venuje. Janette chodí na výtvarku, je kreatívna v mnohých smeroch a v jej náhradnej rodine, v Centre pre deti a rodiny v Piešťanoch, je veľmi obľúbená a aktívna.