Softecon21 May 2024

Softecon 2024

Už 21 rokov prináša spoločnosť SOFTEC príležitosť na stretnutie biznis a IT komunity. Témy a rečníkov vyberáme vždy starostlivo tak, aby sme prinášali hodnotný pohľad na aktuálne trendy a zdieľali inšpiratívne príbehy z praxe. Ako už napovedá téma Transformácia: Návrat do budúcnosti, tento rok sme sa ponorili do príbehov digitálnej transformácie z rôznych odvetví s pohľadom do minulosti, súčasnosti i budúcnosti.​

  • 08:00
  • 21.05.2024
  • Bratislava, Cinema City Eurovea

SOFTECON 2024 - 21. máj | 10:00 - 14:00 | Cinema City Eurovea | Bratislava

Aký je aktuálny pohľad na stav digitálnej transformácie v našich firmách? Aké boli očakávania a aká je realita? Aké rôzne prístupy si firmy zvolili a s akými výsledkami? Čo bude ďalej? Aj na tieto otázky sme sa pokúsili s našimi tohtoročnými prednášajúcimi nájsť užitočné a podnetné odpovede. 
 
Počas predošlých ročníkov sme sa venovali inováciám, umelej inteligencii, digitalizácii, cloudu či dátam. Tento rok sme sa venovali praktickým skúsenostiam s digitálnou transformáciou. Aké boli očakávania, prístupy a aká je realita sme si ukázali na reálnych príbehoch popredných firiem. Medzi tohtoročnými spíkrami nechýbali skúsení lídri z firiem ako Slovenská sporiteľňa, či zo skupiny Raiffeisen, ale aj poradca švajčiarskej vlády pre oblasť informatického vzdelávania. 

 

Program

10.00-10.25 
Šimon Skrak (SOFTEC) 
Keynote - Návrat do budúcnosti

10.25-10.50
Dr. Marko Ranković (Raiffeisen Processing Centre) 
Transformation Strikes Back!

10.50-11.15
Tomáš Beljak (ex-Sygic) 
Kultúra, buzzwords a ich rola v transformácii

11.15-11.40
Michal Raab (Thermo Fisher Scientific) 
Keď narazí inovácia na tradíciu

11.40-12.40 
OBED

12.40-13.05
Juraj Tlstý (Slovenská sporiteľňa) 
Agilita - nástrahy a benefity 

13.05-13.55
Prof. RNDr. Juraj Hromkovič, DrSc. (ETH Zürich) 
Učme objavnými procesmi minulosti vytvárať novú budúcnosť 

 

Moderujú: Jana Hermanová a Miro Vladár (SOFTEC)

Kto vystúpil na konferencii?

Šimon Skrak: Keynote - Návrat do budúcnosti 

ŠIMON SKRAK (SOFTEC)
Šimon vedie v SOFTECU divíziu telekomunikácií pre Slovensko aj Českú republiku. Jeho bohatá prax zahŕňa domáce aj zahraničné skúsenosti práve z oblasti telekomunikácií (Slovensko, Nemecko, Rumunsko, Česko, Maďarsko). Vo farbách Accenture, kde pracoval 22 rokov, sa podieľal napríklad na zásadnej transformácii Slovak Telekomu a ďalších významných projektoch. Posledných 6 rokov pomáhal rozvíjať novozriadenú digitálnu divíziu Accenture Song v Prahe aj v Bratislave a venoval sa napríklad digitálnej transformácii spoločnosti Škoda Auto, ktorá je najväčším exportérom v Českej republike.

O čom budeme hovoriť?
Tak, ako sa vo filmovom príbehu hrdina pohyboval medzi minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou, aj my sa obzrieme späť za očakávaniami, ktoré priniesli IT trendy. Ako sa nám ich v súčasnosti darí napĺňať? A ako mať pod kontrolou budúcnosť, aby sme na ďalšie zmeny boli pripravení?


Dr. Marko Ranković: Transformation Strikes Back!

Dr. MARKO RANKOVIĆ (Raiffeisen Processing Centre)
Marko strávil väčšinu svojej profesionálnej kariéry v bankovníctve, konkrétne v oblasti spracovania kartových platieb. Skúsenosti z toho, že bol futbalovým rozhodcom, univerzitným profesorom, pracoval v banke, kde mal veľa rôznych technických a obchodných úloh v procese spracovania platieb kartou, mu priniesli jedinečné perspektívy. V súčasnosti pôsobí ako generálny riaditeľ a výkonný riaditeľ Raiffeisen Processing Centre, ktoré je súčasťou skupiny Raiffeisen Bank International. Doteraz publikoval 4 knihy a viac ako 50 článkov vo vedeckých a odborných časopisoch. Je šťastne ženatý a hrdý otec 4 detí.

O čom budeme hovoriť?
Zmena, a tým aj transformácia, je neustála. Firmy si dnes nemôžu dovoliť spomaliť a oddýchnuť si. Oddych v podnikateľskom prostredí sa dnes paradoxne stal životu nebezpečným. Aké je to byť jednou z najväčších spoločností na spracovanie platieb kartou na trhu a brať do úvahy rýchlosť zmien v bankovom sektore, ktorá vytvára tlak na transformáciu, podnikanie inak, lepšie a efektívnejšie?


Tomáš Beljak: Kultúra, buzzwords a ich rola v transformácii

TOMÁŠ BELJAK (ex-Sygic)
Tomáš má 20 rokov skúseností - najmä z IT sféry. Je zanietený pre riešenia komplexných problémov, kríz a výziev, ktorým čelíme pri tvorbe softvéru. Za cestu k úspechu považuje jednoznačné zameranie sa na čo najrýchlejšie priebežné dodávanie pridanej hodnoty pre koncového užívateľa, na leadership podporujúci preberanie zodpovednosti a na autonómiu jednotlivcov v tímoch.

O čom budeme hovoriť?
Buzzwords - všetci ich poznáme. Často sú hnacím motorom transformácie. Inovujeme, automatizujeme, migrujeme, zavádzame… No dosiahli sme s nimi aj výsledky očakávané na začiatku? A nakoľko je ich úspešné zavedenie ovplyvnené kultúrou tímu či spoločnosti? 


Michal Raab: Keď narazí inovácia na tradíciu

MICHAL RAAB (Thermo Fisher Scientific)
Michal vedie výskumno-vývojové softvérové centrum pre amerického výrobcu laboratórnej meracej techniky. Pred 12 rokmi začal ako vedecký pracovník v malej startupovej firme, ktorú pomáhal transformovať na stredne veľkú pobočku so 120 zamestnancami. Zaujíma ho najmä modelovanie fyzikálno-chemických procesov na interpretáciu meraní, ale takisto ho fascinuje dátová analytika, či strojové učenie. Okrem toho sa s kolegami často borí nástrahami DevOps a Cloudu, no výzvou sú tiež bremená zastaraných aplikácií v rýchlo sa meniacom svete požiadaviek (bio)chemického priemyslu. 

O čom budeme hovoriť?
Špecifikom regulovaného odvetvia je konzervatívny zákazník, ktorý sa na jednej strane teší z pokrokov v informačných technológiách, na druhej však odmieta zmeny vo vlastných štruktúrach, ktoré často bežia na archaických hardvéroch a operačných systémoch. V univerzitnom prostredí je zasa dôležitá otvorenosť a možnosť spolupráce pre pokrok vo vede. Tá istá veda v prostredí farmaceutickej firmy však znamená hermeticky oddelenú infraštruktúru s primárnym dôrazom na bezpečnosť. O týchto a ďalších protichodných požiadavkách zákazníkov, ako aj o ich dopade na štruktúru organizácie a procesov, budeme rozprávať z pohľadu firmy, ktorá posledných 25 rokov na tieto špecifické trhy dodáva produkty.


Juraj Tlstý: Agilita - nástrahy a benefity 

JURAJ TLSTÝ (Slovenská sporiteľňa)
Juraj má bohaté 20-ročné skúsenosti najmä z oblasti bankovníctva, kde zastával pozície od vývojára až po riadenie IT vývoja, DevOps a bankovej transformácie. Juraj neustále hľadá nové cesty, ako zvýšiť efektivitu a vylepšiť fungovanie organizácie, práce a mindsetu ľudí.  

O čom budeme hovoriť?
Transformácia - slovo, ktoré v každom manažérovi spôsobuje mravčenie, či už v dobrom alebo v zlom. V súčasnom svete zrýchľujúcej sa adopcie zmien, technológií a klientskych očakávaní je zmena spôsobu fungovania organizácií nevyhnutná. Typickou odpoveďou na problémy je prechod na agilné fungovanie. Avšak čo so sebou takáto zmena prináša? Aké sú nástrahy a čo sú potenciálne benefity? 


Prof. RNDr. Juraj Hromkovič, DrSc.: Učme objavnými procesmi minulosti vytvárať novú budúcnosť 

Prof. RNDr. JURAJ HROMKOVIČ, DrSc. (ETH Zürich)
Juraj vyštudoval informatiku na Univerzite Komenského a pôsobil ako profesor na 5 univerzitách - posledných 20 rokov na ETH Zürich. Vo svojom profesijnom živote sa venoval najmä algoritmike, ale vyučovanie bolo odjakživa jeho koníčkom. Jeho knihy vyšli v angličtine, nemčine, španielčine, japončine, ruštine, slovenčine, francúzštine a taliančine. V roku 2005 založil na ETH Centrum pre vyučovanie informatiky s cieľom vzdelávať učiteľov vyučujúcich deti od materských škôlok až po gymnáziá. Ako vytrvalostný športovec (trail running)  sa dal úspešne na svoju najdlhšiu trať – presvedčiť švajčiarsku spoločnosť o potrebe zaviesť povinný predmet informatiky na všetkých stupňoch škôl ako náhradu za povrchný "počítačový vodičák". Pod jeho vedením sa vytvorilo 18 informatických učebníc, vyše 20 interaktívnych vyučovacích prostredí a vo vzdelávacom centre navštívilo kurzy viac ako 5000 učiteľov a 600 tried. 

O čom budeme hovoriť?
Prečo dodnes nemáme univerzálny návod ako úspešne učiť? Pretože učenie nie je nič iné, ako proces osobného vývoja, a ako vieme, je ťažké dať univerzálny návod, ako správne žiť. Dnešná škola žije v 200 rokov starom modeli, ktorý má za cieľ prevažne naučiť správne vykonávať činnosti podľa daných návodov. V dobe automatizácie a AI je schopnosť konať podľa daného vzoru  “snehom z minulej zimy” a jej hodnota sa, podobne ako sneh, rýchlo stráca. Povolania budúcnosti vyžadujú flexibilitu, tvorivosť, fantáziu a originalitu. Škola budúcnosti nesmie vyučovať len hotové produkty vedy (fakty, modely, teorémy, technologické produkty) a spôsob ich používania, ale aj procesy ich objavovania, overovania a vytvárania. V tejto prednáške si na príklade výuky informatiky ukážeme, ako nám znalosti z historického vývoja študovaného oboru umožňujú nájsť cestu k jeho vyučovaniu, počas ktorej žiaci nachádzajú objaviteľské nadšenie, a tak rozvíjajú svoj tvorivý potenciál. 

 

Moderátori

JANA HERMANOVÁ
Jana je nadšencom neustálej zmeny, dynamiky a vylepšovania. Do SOFTECU nastúpila v roku 2023 a prináša viac ako 20-ročné skúsenosti v rôznych odvetviach vrátane bankovníctva, poisťovníctva, energetiky, farmácie a zdravotníctva. Jana sa podieľala na niekoľkých projektoch biznis a IT transformácie v rôznych pozíciách, od experta pre dizajn procesov až po programového manažéra. Vo voľnom čase rada hľadá dobrodružstvo vďaka cestovaniu, pričom spája objavovanie miest a pamiatok s trávením času v prírode. 
 

MIRO VLADÁR
Mira vždy fascinovali inovácie v technológiách a hlavne možnosti ich využitia v enterprise svete. Postupne prešiel od ich aplikovania pri samotnom programovaní, cez možnosť využívať ich pri návrhu a realizácii softvérovej architektúry až po komplexné riešenia modernej transformácie kľúčových systémov. Zaujíma sa o pragmatické využitie nových prístupov k digitalizácii a o to, ako premeniť buzzwordy ako microservice, DevOps, Cloud alebo Data mesh na zmysluplné riešenia. Pomáha stavať víziu dlhodobo udržateľného FutureIT, ktoré umožňuje biznisu rásť a reagovať na rýchle tempo zmien.
 

Novinky

Ďalšie články

Zobraziť viac

Novinky15. July 2024

Bankový prehľad 2024: Aké témy rezonujú v slovenskom bankovníctve?

Kam sa chcú slovenské banky uberať? S akými výzvami sa musia vysporiadať? Do čoho potrebujú investovať? Ako využívajú moderné technológie, aby zvýšili svoju efektivitu či zlepšili zákaznícku skúsenosť?

Novinky4. June 2024

Opäť sme sa stali najlepším dodávateľom Tatra banky

Tatra banka každoročne organizuje podujatie Tatra banka Top Supplier Day, počas ktorého oceňuje svojich partnerov za úspešnú spoluprácu v kategóriách Customer Experience a Employee Experience. Za rok 2023 SOFTEC získal prvé miesto v kategórii Customer Experience (CX) za projekt „Sledovanie žiadosti o úver v mobilnej aplikácii“. Táto funkcionalita umožňuje klientom Tatra banky sledovať priebeh ich žiadosti o hypotekárny úver v reálnom čase prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Novinky9. April 2024

Darujte vaše 2 % SOFTEC PRO SOCIETY

Občianske združenie SOFTEC PRO SOCIETY založili zástupcovia spoločnosti v roku 2006. Je nepolitickým, neziskovým a dobrovoľným združením občanov a právnických osôb, ktorého cieľom je združovať odborníkov zaoberajúcich sa informatikou, so záujmom o rozvoj tejto disciplíny a so sociálnym cítením. Cieľom združenia je rozvoj vzdelanosti a znalostí v oblasti informatiky a pomoc pri praktickej aplikácii nových informatických poznatkov v praxi. Jedným z cieľov OZ je aj podpora sociálnych, kultúrnych, športových a vzdelávacích aktivít.

Novinky5. February 2024

Kvalifikovaný elektronický podpis rýchlo a lacno na diaľku, na pobočke, kdekoľvek

Konzultačno-technologická spoločnosť SOFTEC dnes oznámila, že vytvorila unikátne riešenie, vďaka ktorému dokážu firmy a ich klienti veľmi jednoducho a pri nízkych nákladoch podpísať zmluvy s najvyššou možnou právnou akceptáciou, prostredníctvom tzv. kvalifikovaného elektronického podpisu klienta s kvalifikovanou časovou pečiatkou. Toto riešenie zodpovedá najnovšej platnej legislatíve EÚ (eIDAS), a naviac je užívateľsky prívetivé. Unikátnosť spočíva v tom, že kvalifikovaný podpis je možné vykonať bez predchádzajúcej prípravy, bez nutnosti návštevy klientov na pobočke a bez ďalších obmedzujúcich či procesne náročných podmienok, aké zvykli byť pri použití kvalifikovaného elektronického podpisu bežné. Nie je k nemu potrebný žiaden špeciálny hardware, žiadne dodatočné heslá ani úkony. Stačí využiť súčasné možnosti, ktoré ponúka napríklad biometria tváre za použitia dokladu totožnosti, prípadne rôzne smart kľúče. Riešenie umožňuje dodržanie písomnej formy uzatváranej dohody so zabezpečením identifikácie podpisujúceho klienta, napríklad spotrebiteľa. Podľa dostupných informácií je SOFTEC prvou firmou v stredoeurópskom regióne, ktorá prichádza s týmto riešením.