Poisťovne

Klientský portál

Autorizovaná klientská zóna pre ČSOB Poisťovňu, Kooperativu a Komunálnu poisťovňu.

Projekt autorizovanej klientskej zóny pre ČSOB používa modernú architektúru postavenú na mikroservisných službách (Springboot 2.6.6) a používateľskom rozhraní SPA aplikácie implementovanej pomocou Angular 13. 

Predmetom dodávky 1. fázy bolo:

 • Vytvorenie a dodanie analýzy a technickej špecifikácie pre vytvorenie softvérového riešenia Autorizovanej Klientskej zóny
 • Analýza a implementácia integrácie na existujúce systémy ČSOB, slúžiace na overovanie prihlásenia klienta a doťahovanie osobných údajov (SSO, t24, MojaČSOB) 
 • Vytvorenie funkcionalít pre zobrazenie: 
  • Zoznamu poistných zmlúv prihláseného užívateľa z dát novej ODS.
  • Detailu vybranej poistnej zmluvy s možnosťou platby poistného a nedoplatku, zobrazenie zmluvných dokumentov.
  • Zoznamu všetkých poistných udalostí prislúchajúcich prihlásenému užívateľovi alebo zobrazenej poistnej zmluve.
  • Stavu poistnej udalosti s možnosťou uploadu dokumentov potrebných k ďalším procesným úkonom. 
 • Elektronická komunikácia a žiadosti o zmenu čísla Technického preukazu a Evidenčného čísla vozidla.
 • Vytvorenie nových obrazoviek celej užívateľskej cesty pomocou komponentov implementačne nového KDL dizajnu. 

Predmetom dodávky 2. fázy autorizovanej klientskej zóny je :

 • Integrácia na SmartBanking aplikáciu – prenos validačných tokenov a zjednotenie spoločných častí užívateľského rozhrania (menu, header, footer)
 • Analýza a implementácia funkcionality pre zobrazenie detailných informácií o:
  • Krytiach a rizikách na danej poistnej zmluve.
  • Sprostredkovateľoch / agentoch na danej poistnej zmluve.
  • Oprávnených osobách danej poistnej zmluvy.
  • Uzatvorených zmluvách ďalších banko-poistných produktov v rámci AKZ.

V rámci projektu sa podarilo:

 • Vybudovať užívateľskú platformu pre online zobrazenie celej poistnej histórie daného zákazníka.
 • V produkčnom prostredí overiť funkčnosť prezentačnej vrstvy nového ODS zdroja dát pre near-real time synchronizáciu, transformáciu a konsolidáciu dát z viacerých zdrojových systémov poisťovne tzn. Multi-speed ODS.