background softecon 2019

Softecon 2011

10. marec 2011

Holiday Inn Hotel, Bratislava

Už po deviaty raz vybrali spomedzi slovenských a českých odborníkov v informatike pozvaných prednášateľov, aby pre účastníkov konferencie Softecon pripravili a predniesli informácie o kľúčových trendoch, víziách, najlepších praktikách a postupoch v oblasti informačno-komunikačných technológií a ich aplikácií.

Prezentácii trendov vo vybraných oblastiach sa venujú dve prednášky. Prvú pripravil kolektív mladých autorov  z Fakulty informatiky a informačných technológií STU, ktorá už získala viacero medzinárodných ocenení v rôznych študentských súťažiach. Zaoberá sa explozívne narastajúcimi aplikáciami informačno-komunikačných technológií  – sociálnymi sieťami. Druhá prednáška od odborníka na e-learning sa venuje trendom v tejto oblasti.

Na Slovensku sa po ambicióznom štarte celoštátnych projektov smerujúcich k elektronizácii a racionalizácii správy štátu (e-Government) vývoj pribrzdil. V ČR postupujú po jednotlivých, celkom úspešných, krokoch. O konkrétnych výsledkoch a plánoch do budúcna zoznamuje prednáška hlavného architekta e-Governmentu českej vlády.

Tradične na každej konferencie Softecon dostáva priestor referát venovaný „najlepšiemu“ projektu. Tohto roku sme pozvali prednášku o projekte, ktorý bol ocenený na medzinárodnej konferencii ITAPA 2010, a ktorý rieši informatizáciu modelu cestnej siete na Slovensku.

Dva referáty na tohtoročnej konferencii Softecon sú venované aktuálnym metódam budovania IT aplikácii pre informačné systémy veľkých používateľov , akými sú napríklad banky. Prvý referát sa venuje integrácii komplexných informačných systémov  a druhý sa venuje metódam, ako možno podporovať kľúčové pracovné postupy, procesy, u takýchto používateľov.