Kariéra

Kľúčom k úspechu firmy sú ľudia v nej.

Sme hrdí, že pracujeme v Softecu. Máme za sebou množstvo projektov, ktoré získali ocenenia a našim klientom prinášajú užitočné riešenia. Viackrát sme tiež získali ocenenie najlepší zamestnávateľ roka. Vážime si svojich zamestnancov – úspechy totiž dosahuje najmä vďaka nim. Naša firemná kultúra stojí na pilieroch partnerstva a dôvery. Veľkú pozornosť venujeme motivácii zamestnancov a konštantnému vzdelávaniu.

Spolupráca s univerzitami

Veríme, že budúcnosť patrí kvalitnému vzdelaniu, a preto podporujeme slovenské vysoké školy. Snažíme sa na ich pôdu prinášať nové teoretické aj praktické poznatky z oblasti architektúry softvérových systémov, vývoja IT riešení a používania moderných nástrojov pri ich návrhu a vývoji.
Podporujeme tiež nadaných študentov, ktorí si pri spolupráci na našich projektoch môžu overovať a zdokonaľovať získané vedomosti. Nie je výnimkou, že sa pri spolupráci s nami zmení ich profesionálne smerovanie.

čítať viac