JAVA/ JEE vývojár

Bratislava

Náplň práce: – spolupodieľanie sa na vývoji SW riešenia pre nášho zákazníka – vývoj pridelenej časti aplikácie na platforme JAVA/J2EE podľa zadanej špecifikácie, alebo iného zadania – implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb, nasadenie do produkcie – spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia Požiadavky: – Java…

JAVA/JEE vývojár

Žilina

Náplň práce: – spolupodieľanie sa na vývoji SW riešenia pre nášho zákazníka – vývoj pridelenej časti aplikácie na platforme JAVA/J2EE podľa zadanej špecifikácie, alebo iného zadania – implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb, nasadenie do produkcie – spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia Požiadavky: – skúsenosti…

.NET vývojár

Bratislava/Žilina

– spolupodieľanie sa na vývoji SW riešenia pre nášho zákazníka – vývoj pridelenej časti aplikácie na platforme .NET podľa zadanej špecifikácie, alebo iného zadania – implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb, nasadenie do produkcie – spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia Požiadavky: – relevantné skúsenosti s…

Junior SW analytik

Bratislava

Medzi hlavné úlohy patrí: – analýza požiadaviek zákazníka; – tvorba špecifikácií podľa projektovej metodiky; – špecifikácia funkcií a tlačových zostáv; – návrh kľúčových častí používateľského interfejsu; – návrh testovacích procedúr; – spolupráca a komunikácia so zákazníkom a vývojovým tímom; – školenie používateľov v oblasti vývoja a údržby systémov; Požiadavky: – praktické skúsenosti s používaním niektorého…

JAVA vývojár – banking

Bratislava

Náplň práce: – spolupodieľanie sa na vývoji SW riešenia pre nášho zákazníka – vývoj pridelenej časti aplikácie na platforme JAVA podľa zadanej špecifikácie, alebo iného zadania – implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb, nasadenie do produkcie – spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia Požiadavky: – skúsenosti…

Biznis analytik – Insurance

Bratislava

Náplň práce: – spolupodieľanie sa na vývoji SW riešenia pre nášho zákazníka; – analýza požiadaviek zákazníka; – organizovanie a vedenie stretnutí so zákazníkmi, spracovanie výstupov z nich; – spracovanie biznis požiadaviek zákazníka na základe stanovenej metodiky; – návrh kľúčových častí používateľského interfejsu; – návrh riešení, procesov, use-casov, obrazoviek; – tvorba prezentácií a výstup pred zákazníkmi;…

Biznis konzultant

Bratislava

Náplň práce: – identifikácia a spoluvytváranie potrieb zákazníka – analýza a optimalizácia procesov a výkonu ľudí – aktívna komunikácia so zákazníkom, biznis vlastníkmi a vývojovým tímom – analýza a interpretácia dát, tvorba reportov a štatistík – príprava a realizácia prezentácií, dokumentácie a funkčných špecifikácií – samostatná zodpovednosť a riadiaca činnosť za zverenú oblasť (sada projektových…

Microsoft BI developer

Bratislava

Náplň práce: – spolupodieľanie sa na vývoji SW riešenia pre našich zákazníkov – vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie, alebo iného zadania – implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, otestovanie vytvorených funkcií, nasadenie do produkcie – spolupráca a aktívna komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia Požiadavky: – znalosť MS SQL Server, vrátane…

T-SQL developer

Bratislava

Náplň práce: – spolupodieľanie sa na vývoji SW riešenia pre našich zákazníkov – vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie, alebo iného zadania – implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, otestovanie vytvorených funkcií, nasadenie do produkcie – spolupráca a aktívna komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia Požiadavky: – znalosť MS SQL Server (primárne…

Gupta vývojár

Bratislava

Náplň práce: – spolupodieľanie sa na vývoji SW riešenia pre nášho zákazníka – vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie, alebo iného zadania – implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb, nasadenie do produkcie – spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia Požiadavky: – znalosť programovania v programovacom…

JAVA vývojár – TELCO

Bratislava

Náplň práce: – spolupodieľanie sa na vývoji SW riešenia pre nášho zákazníka – vývoj pridelenej časti aplikácie na platforme JAVA podľa zadanej špecifikácie, alebo iného zadania – implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb, nasadenie do produkcie – spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia Požiadavky: – relevantná…

Front-end vývojár

Bratislava

Náplň práce: – spolupodieľanie sa na vývoji SW riešenia pre nášho zákazníka – vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie, alebo iného zadania – implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb, nasadenie do produkcie – spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia Požiadavky: – .NET – pokročilý –…

Biznis analytik – Telco

Bratislava

Náplň práce: – spolupodieľanie sa na vývoji SW riešenia pre nášho zákazníka; – analýza požiadaviek zákazníka; – organizovanie a vedenie stretnutí so zákazníkmi, spracovanie výstupov z nich; – spracovanie biznis požiadaviek zákazníka na základe stanovenej metodiky; – návrh kľúčových častí používateľského interfejsu; – návrh riešení, procesov, use-casov, obrazoviek; – tvorba prezentácií a výstup pred zákazníkmi;…

Junior SW analytik

Žilina

Náplň práce: – spolupodieľanie sa na vývoji SW riešenia pre našich zákazníkov – analýza požiadaviek zákazníka – špecifikácia funkcií a tlačových zostáv – návrh kľúčových častí používateľského interfejsu a návrh testovacích procedúr – tvorba špecifikácií podľa projektovej metodiky – komunikácia so zákazníkom, s návrhárom a programátormi – školenie používateľov v oblasti vývoja a údržby systémov…

.NET vývojár

Žilina

Náplň práce: – spolupodieľanie sa na vývoji SW riešenia pre nášho zákazníka – vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie, alebo iného zadania – implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb, nasadenie do produkcie – spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia. Požiadavky: – relevantné skúsenosti s vývojom…

C++ vývojár

Bratislava

Náplň práce: – spolupodieľanie sa na vývoji SW riešenia pre nášho zákazníka v oblasti finančníctva – vývoj pridelenej časti aplikácie na platforme C++ podľa zadanej špecifikácie, alebo iného zadania – implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb, nasadenie do produkcie – spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia…