Makléri

Online kalkulačka rizikového poistenia

Riešenia pre podporu digitalizácie a automatizácie predaja OVB.

Online kalkulačka rizikového životného poistenia slúži na výpočet a porovnanie alternatív na zjednanie životného poistenia od vybraných partnerských spoločností, poisťovní. 

Online kalkulačka ja samostatná webová aplikácia s vybudovanou API integráciou na vybraných partnerov (poisťovne) maklérskej spoločnosti pre získavanie online informácii produktových definícií, číselníkov povolaní, športov a ich kategórii, otázky prevažne zdravotného charakteru, ktoré slúžia pre identifikáciu možností poistenia jednotlivých rizík, vrátane aktuálne platných výluk, resp. špecifických podmienok ponúkaného produktu.

Na základe zozbieraných údajov aplikácia prostredníctvom porovnávacieho enginu vytvorí celkovú kalkuláciu poistení od vybraných partnerov a následne umožňuje aj prenos zvolenej ponuky klienta – unikátnej projekcie priamo do B2B portálu partnerskej spoločnosti na dokončenie a podpis Návrhu zmluvy.