Makléri

OVB Agentský portál

Podpora obchodnej komunikácie a starostlivosť o klienta.

Agentský Portál je samostatná webová aplikácia na podporu každodenných obchodných činností a práce pre viac ako 2000 spolupracovníkov OVB Allfinanz Slovensko. Prostredníctvom tejto aplikácie získavajú spolupracovníci prístup k potrebným informáciám. Systém je prístupný prostredníctvom bežného webového prehliadača, čo umožňuje jeho široké nasadenie. Responzívny dizajn umožňuje používať systém na bežne dostupných zariadeniach - PC, notebookoch, tabletoch a smartfónoch.

Agentský portál spolupracovníkov OVB so širokou škálou funkcií, ako je CRM, LMS modul a komplexná finančná analýza klienta pre spolupracovníkov OVB Allfinanz Slovensko umožňuje jednoduchý prístup k informáciám o klientoch, tzv. 360° pohľad na klienta, vrátane uzatvorených zmlúv, organizovanie schôdzok pre podporu servisovania existujúceho klienta a evidovanie poznámok počas stretnutia s klientom. Pre podporu práce manažérov obchodných skupín sú súčasťou aplikácie pozitívne a/alebo negatívne výbery klientov pre organizovanie kampaní a počas kampane podpora pre sledovanie a vyhodnocovanie úspešnosti kampane. 

LMS modul ako súčasť aplikácie Agentský portál slúži na komplexnú podporu vzdelávacieho procesu pre spolupracovníkov OVB. Modul primárne slúži na evidenciu a personalizovanú ponuku rôznych kurzov pre spolupracovníkov OVB, vrátane vyhodnocovania splnenosti kruzov v jednotlivých finančných sektoroch a upozorňovania na blížiaci sa koniec termínu obnovenia. LMS Modul je integrovaný na open-source aplikáciu Moodle, určenú primárne na prehrávanie kurzov vo formáte SCORM.