Makléri

PROSIGHT: Provízno-kariérny systém

Pokrytie back-office procesov finančných sprostredkovateľov a spracovávanie veľkého počtu zmlúv, produktov a pod.

Provízno-kariérny systém MAKLER prevádzkovaný v prostredí PROSIGHT je robustný systém, ktorý bol vytvorený, kustomizovaný a dodaný presne podľa potrieb a požiadaviek PROSIGHT

Provízny-kariérny systém MAKLER komplexne podporuje každomesačné provízne a kariérne procesy v rámci spoločnosti PROSIGHT. Do tejto kategórie spadá spracovanie návrhov zmlúv, výpočet a správa provízií vrátane správy účtov, manažment produktov, správa spolupracovníkov a ich hierarchie, správa klientov a zmlúv, evidencia dlhov, vyhodnocovanie súťaží a podobne. 

Výpočet výšky provízie je daný parametrami zmluvy. Pre každého spolupracovníka sa počítajú tzv. vlastné provízie, t.j. provízie pre spolupracovníka, ktorý uzavrel príslušnú zmluvu a tzn. tímová (rozdielová) provízia pre nadriadených. Samotný výpočet provízie prebieha vždy na základe províznej schémy daného produktu a províznej úrovne pozície spolupracovníka. Výpočet provízie môže prebiehať formou prepočtu na body a ich cenovú úroveň alebo priamejšie ako percento z hodnoty zmluvy napr. ročného poistného.

Systém je riadený metadátami (parametre, systém číselníkov a riadiacich entít), čo mu dáva flexibilitu a umožňuje vysokú autonómnosť prevádzky. Používateľské rozhranie systému MAKLER štandardne ponúka možnosť exportu dát do MS Excel, XML a TXT

Veľkým benefitom provízno-kariérneho systému MAKLER je možnosť tvorby vlastných zoznamových okien (používateľských zostáv), ktoré v kombinácii s exportom do MS Excel vytvárajú pre používateľov veľmi široké možnosti tvorby rôznych zostáv a štatistík. Táto možnosť nachádza uplatnenie najmä pri ad-hoc požiadavkách špecifických výstupov. Práca s aplikáciou MAKLER podporuje pokročilé vyhľadávanie, triedenie a filtrovanie. Používateľom vytvorené filtre je možné uložiť a kedykoľvek sa k nim v rovnakej podobe vrátiť.