background softecon 2019

Softecon 2012

15. marca 2012

Hotel Gate One, Bratislava

V tomto roku sme na Softecon vybrali ako prvú kľúčovú oblasť mobilné informačné technológie a inovatívne  spôsoby ich využitia. Vypočujeme si referáty zhrňujúce najčerstvejšie informácie o aktuálnom stave vývoja relevantných technických prostriedkov vo svete, o skutočnom a  predpokladanom ďalšom vývoji ich aplikácií rezultujúcom do nových modelov osobného využívania počítačov vo všeobecnosti a potom špeciálne v bankových službách.

Druhou tradičnou oblasťou SOFTECONu sú metódy a prístupy k vývoju softvéru. Tento rok sa v nej budeme venovať problematike outsourcingu. Vypočujeme si príspevok z prostredia jedného zo svetových lídrov v tejto oblasti a jeho názor na dopady outsourcingu na slovenský IT sektor.

Tradičnou tematickou oblasťou konferencií Softecon sú otázky návrhu a architektúry informačných systémov. Tohto roku je pozvaný referát o tom, ako spraviť architektúru systémov pre všetkých zainteresovaných dobre zrozumiteľnou. A ďalší referát sa venuje návrhu foriem a spôsobu prezentovania informácií ľudom tak, aby brali do úvahy špecifiká a obmedzenia našich zmyslov.

Oblasťou informačných a komunikačných technológii s veľkým potenciálom je verejná správa a jej služby pre obyvateľov. O pokroku i problémoch s tvorbou a prevádzkovaním základného komponentu eGovernmentu – centrálnych registroch – informuje pozvaný referát z Českej republiky. Druhý referát z oblasti verejnej správy sa venuje v súčasnosti veľmi trendovému sprístupňovaniu informácií pre všetkých záujemcov vrátane verejnosti.

Program konferencie

 • Najnovšie mobilné zariadenia: ultrabooky verzus tablety

  Ondrej Macko, Jozef Orgonáš PC Revue, Bratislava

  Svet, v ktorom aktuálne žijeme je plný mobilných zariadení. Každý z nás potrebuje byť stále dosiahnuteľný a na to treba mať mobilné zariadenie pripojené k internetu. Môže ním byť mobil, tablet, ultrabook alebo notebook. V

  Zobraziť všetko

 • Mobilný telefón: ešte osobnejší počítač, než sme dúfali

  Peter Polák Softec, Bratislava

  Inteligentné telefóny menia naše požiadavky na informačné technológie. Kedysi sme dychtili po veľkých monitoroch, dnes sa tešíme zo štvorpalcového displeja. Zvykli sme si na citlivé ergonomické myši, ale potom sme zažili priame ovládanie prstami. Hovorili

  Zobraziť všetko

 • Trendy vo využití on-line distribučných kanálov bánk

  Mário Strapec Konzultant, Praha

  Nové on-line distribučné kanály, najmä smart phone banking dnes poskytuje na českom a slovenskom trhu takmer každá banka, aby si udržala svojich klientov. Využívajú ale plne ich potenciál? Dokážu generovať dodatočné tržby bez toho, aby

  Zobraziť všetko

 • Outsourcing, Off shoring – koniec alebo začiatok IT na Slovensku?

  Tomáš Volek Accenture, Bratislava

  Aká je dynamika trhu v oblasti outsourcingu? Je to iba ďalšia módna vlna alebo je treba sa vážne zamyslieť? Môže reálne odchádzať práca z krajiny, akou je Slovensko? Čo znamená outsourcing pre rozvoj vášho IT?

  Zobraziť všetko

 • Základné registre ČR

  Petr Tiller IGOS consulting, Praha

  V súčasnosti v Českej republike neexistuje centrálna autorita pre údaje udržiavané v rámci informačných systémov verejnej správy o občanoch, právnických osobách a adresách. Tieto informácie sú udržiavané oddelene a nekoordinovane. Dôsledkom tohto stavu je, že

  Zobraziť všetko

 • Aké dáta verejnej správy ČR sú otvorené?

  Dušan Chlapek Fakulta informatiky a statistiky VŠE, Praha

  V posledných rokoch vďaka tlaku verejnosti a vďaka iniciatíve Open Government v USA a podobným aktivitám v ďalších vyspelých krajinách, neustále rastie objem dát, ktoré verejná správa zverejňuje. Takto publikované dáta sú zatiaľ spracovávané iba

  Zobraziť všetko

 • Môže byť softvérová architektúra zrozumiteľná?

  Ľubor Šešera Softec, Bratislava

  V príspevku si najprv položíme otázku, čo je to architektúra softvérového systému. Načrtneme genézu tohto pojmu z pojmu (stavebná) architektúra a uvedieme odlišnosti softvérovej architektúry od architektúry stavieb. Zamyslíme sa nad tým, do akej miery

  Zobraziť všetko

 • Prečo pre oči niekedy nevidíme a čo sa z toho naučiť pre web, GUI a prezentácie

  Matej Novotný Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava

  Prečo nám ľudia odchádzajú z webovej stránky? Kedy bannerová reklama nefunguje? Ako sa nenechať oklamať PowerPointom? A prečo sa grafici tak často hádajú s manažérmi? V prednáške budú predstavené podstatné princípy fungovania ľudského vizuálneho systému

  Zobraziť všetko