background softecon 2019

Softecon 2015

11. marec 2015

Crowne Plaza Hotel, Bratislava

Do programu tohto ročníka sme pozvali referáty k týmto témam:

Open Data (otvorené dáta), pojem, ktorý sa v spojitosti s verejnou správou spomína stále častejšie. V dvoch referátoch predstavíme koncept, zmapujeme problematiku, identifikujeme príležitosti, ktoré otvorené dáta prinášajú.

User eXperience (používateľský zážitok) je dnes už všeobecne rozšírený termín. Ako ho merať a ako namerané dáta využiť na zvýšenie užitočnosti IT aplikácií?

Big Data (veľké dáta) predstavujú pre každú spoločnosť obrovský zdroj veľmi cenných informácií. Problém ich je ale objaviť. Štandardné používané metódy dolovania majú svoje limity. A čo tak zapojiť vlastnú intuíciu podporenú interaktívnou dátovou vizualizáciou?

Dobre navrhnutá podniková architektúra (enterprise Architecture) je kľúčom k riadeniu IT nákladov. Agilita (Agility) je často spomínanou alternatívou k tradičnému riadeniu projektov vývoja softvérových aplikácií. Čo je jej podstatou? Dá sa vôbec použiť pri dodávkach riešení formou „fixed time, fixed price“?

Už niekoľko rokov je veľmi aktuálnou témou mobilita, jej hrozby a príležitosti. Revolúcia, ktorá sa začala príchodom mobilných zariadení, vstupuje do druhej fázy. Dotkne sa všetkých firiem. Ako ju úspešne prežiť?

Program konferencie

 • 9:10 - 9:45

  Otvorené dáta: Na čo sú dobré?

  Ján Gondoľ Ministerstvo vnútra SR

  Vo verejnej správe pracuje množstvo ľudí na počítačoch a vytvárajú dáta a dokumenty, ktoré môžu byť pre ostatných zaujímavé. Aké dáta vznikajú a kde? Čo by sa stalo, ak by sa mohli novým a nečakaným spôsobom použiť?

  Zobraziť všetko

 • 9:45 - 10:20

  Otvorené dáta – cenná surovina pre váš biznis

  Gabriel Lachmann EEA

  Dáta sa stávajú surovinou, podobne ako ropa. Celý svet IT vidí v dátach svoju žiarivú budúcnosť. Otvorené dáta hrajú v tejto hre zaujímavú úlohu. Prinášajú iný pohľad na dáta, ich dostupnosť, licencovanie, výmenu, narábanie s nimi.

  Zobraziť všetko

 • 10:40 - 11:15

  Analýzou pohľadu používateľa k lepším aplikáciám

  Mária Bieliková, Jozef Tvarožek FIIT STU

  Otázky spojené s užitočnosťou aplikácií sú kľúčové pre každého, kto vyvíja aplikácie. V prednáške predstavíme jeden pohľad na to, ako ovplyvniť (vylepšiť) užitočnosť aplikácií – komplexnú vlastnosť, ktorá zahŕňa mnoho aspektov ako funkčnosť, použiteľnosť, prívetivosť,

  Zobraziť všetko

 • 11:15 - 12:00

  Veľké dáta potrebujú veľké oči

  Matej Novotný Vis Gravis

  Analýza dát pre obchodné či výskumné využitie sa tradične opiera o štatistiku a data mining. Automatizované algoritmy extrahujú z komplikovaných a veľkých dát dôležité informácie. Kto však rozumie vaším dátam a vášmu podnikaniu lepšie? Kto

  Zobraziť všetko

 • Internet of Things – bublina alebo príležitosť?

  Ján Masaryk Softec

 • Je možné automatizovať neštandardy? Nový schvaľovací engine pre úvery v Tatra banke

  Dušan Slimák Tatra banka

 • Biznis analýza – začiatok môže byť ľahký

  Lukáš Šimon Softec

 • Koho trápi kvalita v projektoch?

  Peter Varga MyGoodProject

 • Riešenie MAX – zacielené na MAXimálny úspech

  Peter Varga Softec

 • 14:35 - 15:10

  Ako podniková architektúra prispieva k riadeniu IT nákladov

  Peter Filip Tatra banka

  V prezentácii sa zameriam na prínos architektúry a jej modelov pre organizácie. Podelím sa so skúsenosťami, ktoré v  tejto oblasti získala Tatra banka v posledných rokoch. Rozoberiem dôvod, prečo model nemôžeme aplikovať v prípade, ak v organizácii nie

  Zobraziť všetko

 • 15:10 - 15:45

  Intuitívne riadenie vo veku zákazníkov

  Dušan Kocúrek, Roman Jančiga Scrumdesk, Softec

  Prepáčte, ale vy, náš zákazník, dnes už nie ste prvoradý. Pre nás sú dôležitejší zákazníci našich zákazníkov. Už nám nestačí iba množstvo fakturovaných človekodní, pridaná hodnota, alebo množstvo vlastností. Menej, avšak najdôležitejšie, kvalitné pripravené a

  Zobraziť všetko

 • 15:45 - 16:20

  Mobilné hrozby a príležitosti alebo Ako sa nestať ďalšou Nokiou

  Peter Polák Softec

  V posledných rokoch sa na poli informačných technológií odohrala významná revolúcia: na spotrebiteľskom trhu sa presadili inteligentné telefóny. Prišli akoby odnikiaľ a okamžite si našli cestu k srdciam (a peňaženkám) zákazníkov. Bola to veľká zmena, no prevrat

  Zobraziť všetko