Softecon 2021

Ako ovplyvňujú najnovšie technologické trendy chod a výkonnosť organizácií?

Konferencia SOFTECON je späť, tentokrát online! Tento rok sa zameriame na dva kľúčové technologické trendy – DÁTOVÝ STREAMING a CLOUD – ktorých osvojenie umožňuje organizáciám dosiahnuť potrebnú úroveň flexibility, agility a efektívnosti pre úspešné a udržateľné fungovanie v čoraz viac digitalizovanom konkurenčnom prostredí.

Starostlivo vybraní rečníci vám priblížia ako môže aplikovanie týchto technologických trendov zvýšiť hodnotu, ktorú IT prináša vášmu podnikaniu a pozrieme sa tiež do oblasti využívania vesmíru, ktorej príbeh môže byť pre IT svet zaujímavou inšpiráciou.

Tešíme sa na vás v novom termíne – 24. júna 2021 od 14:00 h.

#softecon #cloud #datastreaming #innovation #digitalisation #softec

 

Program


14:00
– otvorenie

14:00 – 14:20 – Peter Morávek, CEO, Softec + Miroslav Vladár, Senior Innovation Manager, SoftecDnešný biznis postavený na IT budúcnosti 

Blok STREAMING


14:20 – 14:40 – Daniel Buchta, Cloud and Data Streaming Visionaire, Softec
– Nechajme dáta tiecť

14:40 – 15:00 – Eva Slobodová, Head of Growth & Project HUB, O2 Slovakia – Revolúcia v marketingu

15:00 – 15:10 – coffee break

Blok CLOUD


15:10 – 15:30 – Adam Hamšík, CEO, Labyrinth Labs
– Cesta do cloudu – vstupenka do oblakov

15:30 – 15:50 – Zdeněk Bulan, Solutions Architect, Amazon Web Services – Bez serverů rychlostí světla

15:50 – 16:10 – Dušan Chudík, CTO, Partners Group – Služba namiesto stavania infraštruktúry?

16:10 – 16:30 – Jiří Šilha, vedecký pracovník, FMFI UK – Čo sa deje nad oblakmi?

16:30 – záver

 

Chcem sa bezplatne zaregistrovať na Softecon 2021

  • * Údaje označené hviezdičkou sú povinné

Kto vystúpi na konferencii?

Peter Morávek a Miroslav Vladár

Peter Morávek je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor aplikovaná informatika. V manažmente Softecu je od roku 2012. Zastával funkciu riaditeľa divízie poisťovacích systémov a obchodného riaditeľa. Od roku 2016 pôsobí v spoločnosti ako výkonný riaditeľ. Predtým bol súčasťou popredných slovenských ICT spoločností.

Miroslav Vladár pracuje v Softecu už viac ako 10 rokov na rozvoji a inováciách. V súčasnosti zodpovedá za technologický rozvoj a vzdelávanie s dôrazom na aplikačné architektúry, DevOps a Cloud platformy.

O čom budeme hovoriť?
Pandémia prudko zmenila celý svet biznisu a služieb.
Digitálna transformácia nabrala prvú kozmickú rýchlosť a zároveň „scvrkla“ organizácie do veľkosti obrazovky a rúk kuriéra.
Prinášajú dnešné investície do nového softvéru prínosy, ktoré od neho v budúcnosti očakávame? Sú spoločnosti schopné rýchlo sa prispôsobovať raketovo sa meniacim podmienkam na trhu?
Pre tých, čo zvládnu budovať biznisové služby pomocou IT budúcnosti už dnes, sa otvárajú v digitálnom svete nové obzory.

Daniel Buchta

Má doktorát z odborov matematická analýza a teória chaosu na bývalej Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (MFF UK). V roku 2002 odchádza do súkromnej firmy Centaur, ktorá je dnes súčasťou Softecu. Od roku 2015 pracuje na pozícii senior IT architekta a je expertom na prácu s big data.

O čom budeme hovoriť?
Každá spoločnosť je dnes aj softvérová spoločnosť. Digitalizácia umožňuje zákazníkovi komunikovať so spoločnosťou kedykoľvek a z ktoréhokoľvek miesta a spoločnosť musí na vypovedanú alebo nevypovedanú, požiadavku zákazníka promptne reagovať.
Na to je potrebné spracovať a online vyhodnotiť dramaticky sa zvyšujúce množstvo dostupných dát.
Viac dát znamená viac nápadov, ktoré je potrebné rýchlo pretaviť do konkrétnych riešení.
Dátový streaming pracuje s dátami ako s kontinuálnym tokom udalostí a umožňuje tieto dáta spracovať automatizovane v reálnom čase. Umožňuje taktiež realizovať biznis nápady vo forme izolovaných riešení, čo znižuje komplexitu a náklady na tvorbu nových aplikácií a dáva nám možnosť vyskúšať viac nápadov.
A keďže systémy fungujú automatizovane, my sa môžeme venovať vymýšľaniu týchto nápadov.

Eva Slobodová

Od roku 2017 pracuje pre spoločnosť O2 Slovakia a v súčasnosti sa venuje riadeniu portfólia strategických projektov zameraných na implementáciu technologických inovácií na pozícii Head of GROWTH&PROJECT HUB. Má viac ako 18-ročné pracovné skúsenosti v oblasti definovania a exekúcii marketingových stratégií, riadenia projektov a rozvoja pre direct marketing, CRM a zákazníckej analytiky.

O čom budeme hovoriť?
Ako ovplyvňuje digitalizácia, automatizácia a rozvoj informačných technológií budúcnosť marketingu? Prečo sa do života marketérov dostávajú témy ako streaming, machine learning, cloud?
Realtime rozhodovanie a agilita v marketingu – výzva či utópia? Ako vyzerajú odpovede na tieto otázky v praxi sa pozrieme na príklade veľkého slovenského Telco operátora. Mimochodom, a nezabudli sme na zákazníka?

Adam Hamšík

Je jedným zo zakladateľov spoločnosti Labyrinth Labs, ktorá pomáha zákazníkom uchopiť moderné technológie a metodológie (CI/CD, Infrastructure as Code, Public Cloud, Kubernetes, Openstack) na zlepšovanie a napĺňanie ich business potrieb.

O čom budeme hovoriť?
Cesta do cloudu môže byť náročná a nie každá vedie k vytúženému cieľu. Ako sa tam môžeme bezpečne dostať? Možností je mnoho. Často preferovaný prístup je „Cloud Native“. Čo to presne znamená a ako umožňuje organizáciám vyvíjať a prevádzkovať flexibilný a adaptabilný ekosystém aplikácií?

Zdeněk Bulan

Momentálně zastává pozici AWS Solutions Architect a klientům v Čechách a na Slovensku pomáhá na společné cestě do cloudu. V minulosti pracoval i na pozici autorizovaného AWS školitele a pomáhal týmům znalostně růst v oblasti cloud technologií.

O čem budeme hovořit?
Znáte ten pocit, když něco vymyslíte, věříte tomu nápadu a chcete aby to běželo ještě dnes?
Programátor se dohodne s byznys analytikem a novou funkčnost okamžitě naprogramuje. A pak čeká až mu někdo připraví prostředí a povolí provoz… A čas plyne.
Serverless umožňuje takovéto inovace realizovat rychlostí světla. U AWS Lambdy uživatelé poskytnou zdrojový kód a AWS jej spouští bez nutnosti starat se o infrastrukturu a škálování, uživatelé platí za spuštění a milisekundu běhu kódu. Avšak serverless je víc než jen compute. Teprve messaging, orchestrace, storage a compute dohromady začnou přinášet překvapivé výsledky v rámci moderních aplikací. Nahlédneme společně na to, jak některé společnosti využívají serverless, a jaké novinky se v této oblasti objevily.

Dušan Chudík

Vo svete IT pôsobí viac než 20 rokov, z toho posledné 4 roky na pozícii IT Managera v spoločnosti PARTNERS GROUP SK. Okrem IT riešení je jeho koníčkom cyklistika. S cieľom zlepšiť cyklistické podmienky na Slovensku, preto v roku 2013 založil neziskovú organizáciu Pedál.

O čom budeme hovoriť?
Dá sa na pandémiu pripraviť vopred? Aké riešenia sú nevyhnutné, aby sa firma založená na osobnom kontakte stala úspešná v digitálnej dobe?
Kľúčová je schopnosť fungovať online. Niektoré funkcie sa dnes dajú obstarať ako služba (Software as a Service), napríklad overenie totožnosti klienta. Je tento model prevádzkovania použiteľný aj vo finančnom sektore a aká budúcnosť ho čaká?

Jiří Šilha

Jiří Šilha je astronóm, vedecký pracovník Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa výskumu kozmického odpadu a vesmírnej bezpečnosti.

O čom budeme hovoriť?
Vesmír, hlavne blízke okolie Zeme, človek využíva pre svoj prospech už desaťročia. Hlavným smerovaním je vytvorenie infraštruktúry družíc, ktorá umožňuje pohodlnejší a bezpečnejší život na zemi. Pilotované lety boli donedávna v plnej réžii veľkých kozmických veľmocí a využívali sa hlavne na výskum vykonávaný v prostredí mikrogravitácie. Nové technológie ako malé satelity a ekonomicky výhodnejšie rakety, robia vesmír dostupnejším. Čoraz viac krajín, ako aj súkromných a verejných subjektov, začína byť aktívnych vo vesmíre a ten sa otvára aj súkromným osobám v podobe vesmírnej turistiky. Prudká zmena dynamiky prostredia vedie k zvýšeniu rizík súvisiacich s kozmickým odpadom, problematikou, ktorá je jednou z hlavných výziev pri intenzívnom využívaní blízkeho okolia Zeme človekom.