SOFTECON 2021

SOFTECON 2021 už 10. júna 2021 ONLINE z priestorov bratislavskej Mlynice

Program konferencie už čoskoro!

TÉMY KONFERENCIE SOFTECON 2021

Tento rok sa zameriame na 2 kľúčové technologické trendy – DÁTOVÝ STREAMING a CLOUD – ktorých adopcia umožňuje organizáciám dosiahnuť potrebnú úroveň flexibility, agility  a efektívnosti pre úspešné a udržateľné fungovanie v čoraz viac digitalizovanom konkurenčnom prostredí.

V časti venovanej DÁTOVÉMU STREAMINGU vysvetlíme, v čom sa tento trend v oblasti spracovania a sprístupnenia dát odlišuje od tradičných prístupov. Vysvetlíme, ako jeho adopcia znižuje komplexitu IT ekosystému a tým umožňuje vyššiu autonómiu a nezávislosť konkrétnych biznisových rozhodnutí v moderných IT architektúrach digitálnych zákaznícky orientovaných organizácií. Pozrieme sa aj na jeho konkrétne využitie v oblasti moderného marketingu, kde umožňuje komunikáciu so zákazníkom realizovať v správnom čase, personalizovaným spôsobom a automatizovane.

Pojem CLOUD je už nevyhnutnou súčasťou každej diskusie o smerovaní IT a IT riešení, avšak či a za akých okolností je jeho využitie zmysluplné je stále predmetom otázok a diskusií. V tejto časti konferencie sa preto zameriame na to, ako môže adopcia cloudu pomôcť adresovať výzvy, ktoré pokračujúca, a vďaka pandémii zrýchľujúca sa digitalizácia, prináša. V rámci jednotlivých tém priblížime kľúčové princípy a rozhodnutia pre efektívnu adopciu cloudu tak, aby jeho využitie umožnilo organizáciám flexibilné a nákladovo