Banky

Elektronizácia spracovania úverových žiadostí

Elektronizácia predajných procesov stavebných sporiteľní s projektom DEUS.

Obchodný model stavebných sporiteľní je odlišný od obchodného modelu štandardných bánk a aj ich predajný proces má svoje špecifiká. Elektronizácia tohto procesu pre Prvú stavebnú sporiteľňu bola predmetom projektu DEUS.

DEUS plne odbúrava papierové tlačivá žiadostí o úver: spotrebiteľský úver pre fyzické osoby, úver na bývanie pre fyzické osoby a spotrebiteľský úver na vybavenie domácností. Žiadosti sú podávané elektronicky a systém stráži ich spracovanie. Proces pokrýva aj schvaľovanie a prípadnú komunikáciu medzi obchodníkom a pracovníkmi back-office o nedostatkoch v žiadosti. Elektronizácia procesu umožnila, aby neexistovali žiadosti „na ceste“. Každá žiadosť je ihneď pridelená pracovníkovi/skupine, ktorá sa s ňou má ďalej zaoberať. Pre každú rolu sú merané a sledované časy spracovania, pričom sú vyhodnocované oproti stanoveným časom (SLA). Elektronizácia výrazne zrýchlila proces, ktorý v ideálnom prípade netrvá dni, ale hodiny.

V rámci Prvej stavebnej sporiteľne (PSS) bol DEUS prvým projektom realizovaným s prvkami agility, pričom prvé interaktívne demo aplikácie bolo prevedené už po troch týždňoch od začiatku projektu.

DEUS má plne responzívny dizajn a znamenitý používateľský zážitok. Obchodnú sieť PSS tvorí vyše 1 200 obchodných zástupcov v 9 regiónoch celej SR.