Banky

Vzdialené overenie identity a digitálny onboarding klienta

Implementácia riešenia NFINITY na vzdialené overenie identity klientov ČSOB banky do procesu plne digitálneho onboardingu nového klienta. Vďaka OCR modulu sa zefektívňujú pobočkové procesy banky.

ČSOB banka je významná slovenská banka, člen skupiny KBC Group, ktorá na trhu pôsobí ako líder v poskytovaní bankových a poisťovacích služieb v Slovenskej republike. 

Ako jedna z prvých finančných inštitúcií na Slovensku sa rozhodla poskytovať svojim potenciálnym klientov plne digitálne otvorenie účtov. Na digitálne overenie identity klienta sa rozhodla využívať najmodernejšie technické prostriedky, vrátane tvárovej biometrie, overenia živosti osoby a overenia informácií o klientovi voči registrom štátnej správy SR. Toto je možné vďaka nášmu riešeniu NFINITY.

Nasadené riešenie pre ČSOB zabezpečuje:

  • plne digitálny proces získavania a registrácie klienta na diaľku s overením totožnosti klienta pri nákupe bankových produktov v súlade s legislatívnymi požiadavkami KYC a AML,
  • skenovanie a extrakciu údajov z občianskeho preukazu pomocou OCR technológie, tvárovú biometriu pri overení totožnosti klienta a tiež viacero spôsobov overenia živosti klienta,
  • aktívne overenie klienta v registroch dokladov štátnej správy pomocou extrahovaných údajov, vrátane biometrickej podoby tváre klienta,
  • vysokú úroveň procesnej aj technickej bezpečnosti riešenia overené procesným auditom a penetračnými testami,
  • okrem digitálneho onboardingu nových klientov aj samostatný proces pre extrakciu údajov z občianskeho preukazu pomocou OCR technológie pre pobočkových pracovníkov a tiež proces realizácie zmien osobných údajov existujúcich klientov na diaľku.

Riešenie NFINITY je moderné a jedinečné SaaS cloudové riešenie s vysokou dostupnosťou, spoľahlivosťou a výkonom, využívajúce služby AWS. Okrem SW riešenia poskytujeme pre tím ČSOB aj poradenstvo v oblasti digitálneho onboardingu a tvárovej biometrie, vrátane optimalizácie procesu v prevádzke.