Banky

Moderný pobočkový systém

Vybudovanie nového omnichannel pobočkového systému pre SLSP.

Slovenská sporiteľňa (SLSP) je v súčasnosti najväčšia retailová a korporátna banka na Slovensku. Z dôvodu podpory svojej digitálnej stratégie, efektívnejšieho rozvoja a eliminovania operačných rizík sa s našou pomocou rozhodla modernizovať svoj pobočkový systém. 

Nová funkčnosť je postupne implementovaná pre viac ako 2000 zamestnancov banky na približne 190 pobočkách, back-office a centrále banky a pokrýva oblasti hotovosť a platby, účty a vklady a starostlivosť o klienta. 

Vďaka novej omnichannel a mikroservisnej architektúre sa postupne zapájajú do procesov aj ďalšie kanály, predovšetkým online/digital (George), zariadenia (tablety) a platformy (MS Azure cloud).

Vývoj nového systému je realizovaný pomocou aktuálnych technológií, vrátane: 

 • React, 
 • Kotlin, 
 • Camunda, 
 • TypeScript, 
 • Spring Boot, 
 • Oracle DB, 
 • Mongo DB 
 • a Axon. 

Vývoj je založený na DevOps princípoch s využitím platformy OpenShift.

Čo bolo cieľom projektu?

 • vyriešiť problémy so zastaralou technológiou pobočkového systému a presun funkcionality do nového systému bez potreby preškolenia používateľov,
 • umožniť vytvárať omnichannel procesy použitím štandardných a zároveň aktuálnych „future proof“ technológií,
 • zvýšenie kvality UX pre používateľov,
 • dodávať systém do produkcie postupne, po jednotlivých biznis procesoch, bez obmedzení biznis prevádzky,
 • pripraviť technologickú platformu pre ďalšie systémy banky, s potenciálom využitia v bankovej skupine Erste.