Banky

Obchodný úverový priestor a skorá záväzná ponuka

LoanEE, predajný nástroj, ktorý klientovi navrhne relevantnú ponuku úveru hneď pri prvej návšteve.

Už pri prvej návšteve pobočky dostane klient relevantnú ponuku úveru - toto bola hlavná myšlienka projektu LoanEE. Jeho výsledkom bolo vytvorenie predajného nástroja pre pobočky Tatra banky umožňujúceho plné využitie úverového potenciálu klientov.

LoanEE umožňuje výpočet a využitie tzv. obchodného priestoru klienta, teda modelovanie limitov pre všetky typy retailových úverov pre daného klienta. Pokrýva bezúčelové spotrebné úvery, kreditné karty aj úvery na bývanie. Na stretnutí s klientom vie pracovník banky definovať takú kombináciu úverov, ktorá najviac vyhovuje potrebám klienta.

LoanEE zhromažďuje všetky dostupné informácie o klientovi, vrátane informácií z registrov (Úverový register, Sociálna poisťovňa, Kataster a i.) a na ich základe dokáže už na prvom stretnutí s klientom pripraviť záväznú ponuku.
Proces následného schvaľovania úverov je automatizovaný. LoanEE vie sám rozhodnúť, či klient môže dostať úver alebo nie.

Výpočet obchodného priestoru vrátane úrokovej sadzby a pravidlá pre schvaľovanie sú realizované v pravidlovom systéme. Nastavenie pravidiel je plne v réžii banky - naceňovania produktov a limity pre schvaľovanie menia odborní pracovníci banky kedykoľvek bez zásahu dodávateľa.

Používateľské rozhranie je intuitívne a systém sa teší obľube pracovníkov pobočiek.

Vďaka LoanEE sa pomer Tatra bankou predaných úverov postupne presúva od predschválených smerom k úverom šitým na mieru klientov. K tomuto trendu prispieva aj spojenie LoanEE a mobilnej aplikácie Tatra banky.