Banky

Platobná peňaženka RaiPay

Vývoj platobnej peňaženky RaiPay a business aj technická end-to-end analýza jej rozvoja.

Regional Card Processing Centre (RPC), dcérska spoločnosť Raiffeisen Bank International (RBI), poskytuje Raiffeisen bankám bezpečné a spoľahlivé služby spojené s platobnými kartami a vyvíja inovatívne platobné riešenia. 

Spoločnosť ročne spracuje 6 miliónov debetných a kreditných kariet a takmer 1 miliardu transakcií. RPC bola založená v roku 2008 a aktuálne má viac ako 200 zamestnancov. 

RPC POSKYTUJE 10 BANKÁM NASLEDUJÚCE SLUŽBY 

  • Vydávanie a získavanie kariet a súvisiace služby 
  • RaiPay aplikácia a APIs 
  • Služby elektronického obchodovania 
  • Tokenizácia a digitálne platby 

 

RaiPay – Digitálna peňaženka

V spolupráci s našim klientom Regional Card Processing Centre sme vyvinuli a neustále rozvíjame platobnú peňaženku RaiPay. RaiPay je digitálna kartová peňaženka, ktorá poskytuje klientom vybraných bánk v rámci Raiffeisen skupiny širokú škálu platobných funkcionalít. Aktuálny počet krajín a teda bánk v rámci Raiffesen Bank International AG, ktorých klienti môžu využívať RaiPay je 8 a ich počet sa neustále zvyšuje. Medzi významné funkcionality RaiPay patria napríklad kartové peer-to-peer platby, párovanie RaiPay s mobilným bankovníctvom klienta s cieľom zabezpečiť PSD2 SCA autentifikáciu klienta, alebo pull provisioning platobnej karty, ktorý významne zjednodušil digitalizáciu karty.

SOFTEC sa podieľa okrem vývoja aplikácie aj na detailnej business aj technickej end-to-end analýze rozvoja RaiPay. Analýza prebieha agilným spôsobom, pričom sa začína zberom požiadaviek od bánk, pripraví sa business aj technické zadanie, ktoré je následne prezentované pre všetky strany a dodávateľov.

Keďže dodaný systém spracúva citlivé platobné údaje, dodávané aplikácie pravidelne absolvujú bezpečnostné audity, ako napríklad certifikácia podľa PCI PA-DSS (Payment Application Data Security Standard) štandardu. Rovnako aplikácie prešli certifikáciou podľa štandardov smernice PSD2.

Aké služby a aplikácie dodáva SOFTEC pre RPC v rámci RaiPay produktu:

RAIPAY BACKEND 

Návrh a implementácia backendovej aplikácie pre mobilnú peňaženku RaiPay. Komunikuje s ďalšími systémami v rámci RPC prostredia, ale rovnako priamo komunikuje aj s vybranými systémami v rámci network bánk v Raiffeisen skupine. 

RAIPAY BACK-OFFICE CONSOLE 

Návrh a implementácia webovej aplikácie (frontend aj backend) na správu a manažment kariet a používateľov pre back-office a call centrum pracovníkov v jednotlivých bankách. 

MERCHANT DATA ENRICHMENT MODULE 

Návrh a implementácia backendovej aplikácie určenej pre zhromažďovanie dát o obchodníkoch a následné obohacovanie platobných transakcií o tieto doplňujúce dáta nie len pre RaiPay aplikáciu. 

RAIPAY ADMIN CONSOLE 

Návrh a implementácia webovej aplikácie RaiPay console pre operátorov RPC na konfiguráciu RaiPay. 

BIZNIS A TECHNICKÁ ANALÝZA 

Príprava end-to-end biznis a technickej analýzy pre vybrané funkcionality RaiPay 

PRODUKTOVÝ KATALÓG – Produkt firmy SOFTEC

Produkt firmy SOFTEC, určený na konfiguráciu nových produktov, ako aj správu existujúcich. Vďaka tejto aplikácii je možné spravovať aké kartové produkty a funkcionality budú sprístupnené konkrétnej banke na konkrétnej platforme (Android/iOS).