Softec Group

Softec vznikol v roku 1990.

Okrem Slovenska pôsobí aj v ďalších deviatich stredoeurópskych štátoch. Našou primárnou orientáciou je poskytovanie IT služieb, riešení a poradenstva. Softec vlastnia a strategicky riadia jeho siedmi partneri: Karol Fischer, Martin Melišek, Aleš Mičovský, Peter Morávek, Alexander Rehorovsky, Anton Scheber a Daniel Scheber.

Softec Group

Softec je vedúcou spoločnosťou skupiny Softec Group, ktorej členov spájajú spoločné vízie a hodnoty, a má aj spoločný manažment.

Vedenie skupiny

Rada konateľov

Peter Morávek

Martin Melišek

Aleš Mičovský

Alexander Rehorovský

Daniel Scheber

Riaditelia

Peter Morávek
výkonný riaditeľ

Alexander Paál
riaditeľ divízie Softec CZ

Peter Kampa
riaditeľ divízie Žilina

Martin Melišek
riaditeľ divízie ekonomiky a prevádzky

Peter Polakovič
riaditeľ divízie systémov pre verejnú správu

Martin Petriščák
riaditeľ divízie telekomunikačných a bankových systémov

David Šefčík
riaditeľ pre inovácie

Peter Tandlich
riaditeľ divízie medzinárodných poisťovacích systémov

Peter Varga
riaditeľ divízie systémov pre poisťovne a maklérov

Integrovaný manažérsky systém

Všetky spoločnosti skupiny Softec Group majú zavedený Integrovaný manažérsky systém (IMS) certifikovaný podľa noriem EN ISO 9001 (manažment kvality), ISO/IEC 27001 (informačná bezpečnosť) a EN ISO 14001 (systém enviromentálneho manažérstva).

Integrovaný manažérsky systém je komplexný súbor interných vnútrofiremných noriem, predpisov a štandardizovaných postupov, ktorých cieľom je riadiť a organizovať všetky výrobné i podporné procesy v spoločnostiach skupiny tak, aby výsledkom bola trvalo a opakovane štandardne vysoká kvalita všetkých produktov a služieb, ktoré spoločnosti skupiny Softec dodávajú a poskytujú svojim zákazníkom.

Softec bol jednou z prvých slovenských spoločnosti z oblasti IT, ktorá získala medzinárodne uznávaný certifikát ISO 9001.

Bezpečnosť je kľúčovým parametrom v IT sfére, preto je samozrejmosťou, že aj všetky spoločnosti skupiny Softec majú certifikovaný systém manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001 pre projekty v oblasti informačných systémov.

V roku 2018 sme rozšírili certifikáciu IMS o normu EN ISO 14001. Systém enviromentálneho manažérstva tvorí neoddeliteľnú súčasť celkového systému manažérstva Softec Group a preukazuje naše prispievanie ku kontinuálnemu zlepšovaniu starostlivosti o životné prostredie.