O nás + Novinky

Softec Group

Softec vznikol v roku 1990.

Okrem Slovenska pôsobí aj v ďalších deviatich stredoeurópskych štátoch. Našou primárnou orientáciou je poskytovanie IT služieb, riešení a poradenstva. Softec vlastnia a strategicky riadia jeho siedmi partneri: Karol Fischer, Martin Melišek, Aleš Mičovský, Peter Morávek, Alexander Rehorovsky, Anton Scheber a Daniel Scheber.

Softec Group

Softec je vedúcou spoločnosťou skupiny Softec Group, ktorej členov spájajú spoločné vízie a hodnoty, a má aj spoločný manažment.

Vedenie

Softec_Moravek_0027

Peter Morávek

výkonný riaditeľ

Daniel Scheber

zástupca výkonného riaditeľa

Alexander Rehorovský

riaditeľ pre poradenstvo

Peter Morávek

riaditeľ divízie medzinárodných poisťovacích systémov

David Šefčík

riaditeľ pre inovácie

Aleš Mičovský

riaditeľ pre výrobu

Pavel Doležal

riaditeľ divízie Softec CZ

Martin Melišek

riaditeľ divízie ekonomiky a prevádzky

Daniel Scheber

riaditeľ divízie bankových systémov

Peter Polakovič

riaditeľ divízie systémov pre verejnú správu

Peter Varga

riaditeľ divízie systémov pre poisťovne a maklérov

Stanislav Marosz

riaditeľ divízie telekomunikačných systémov

Integrovaný systém manažérstva

Všetky spoločnosti skupiny Softec Group majú zavedený Integrovaný systém manažérstva, pozostávajúci zo Systému manažérstva kvality a Systému manažérstva informačnej bezpečnosti, certifikované podľa noriem EN ISO 9001:2008 a ISO/IEC 27001:2013.

Systém manažérstva kvality je komplexný súbor interných vnútrofiremných noriem, predpisov a štandardizovaných postupov, ktorých cieľom je riadiť a organizovať všetky výrobné i podporné procesy v spoločnostiach skupiny tak, aby výsledkom bola trvalo a opakovane štandardne vysoká kvalita všetkých produktov a služieb, ktoré spoločnosti skupiny Softec dodávajú a poskytujú svojim zákazníkom. Softec bol jednou z prvých slovenských spoločnosti z oblasti IT, ktoré získali medzinárodne uznávaný certifikát ISO 9001. V roku 2012 prebehla recertifikácia podľa normy EN ISO 9001:2008.

Bezpečnosť je kľúčovým parametrom, ktorý sa stále viac dostáva do popredia záujmu všetkých firiem a je často i kľúčom k výberu spoľahlivého partnera. Všetky spoločnosti skupiny Softec majú certifikovaný systém manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001:2013 pre oblasť riadenia projektov, návrh, vývoj, integráciu, zavedenie a údržbu informačných systémov, konzultačné služby v oblasti informačných systémov.